Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
12.09.2014

Fontecryl AP

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING En vattenburen, enkomponent snabbtorkande primer innehållande aktiva korrosionsskyddande pigment.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Lämplig för doppning t ex inom gjuteriindustrin för senare bearbetning genom svarvning och borrning.
 • Kan torkas vid förhöjd temperatur.
 • Övermålningsbar med ett stort antal produkter, även lösningsmedelsburna.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas som korrosionsskyddande grundfärg på stål.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Svart, grå, gul, rödbrun, grön och mörkgrå, Ral 8017 och TEMASPEED FONTE _nyansering.
  Glans Matt (5/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Rekommenderad filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

  Torr

   

  våt

   

   

   

  40 μm

   

  125 μm

   

  8.3 m²/l

   

  Rekommenderad filmtjocklek med Duasolid 50, Temadur, Fontecoat, Temathane som topplack

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

  Torr

   

  våt

   

   

   

  20 μm

   

  60 μm

   

  16.5 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


  Torktider

   

  Torrfilmtjocklek 40 μm

   

  + 15ºC


   + 23 °C

    

  + 60ºC  

   

  Dammtorr


  2 h


  30 min


  5 min

   

  Klibbfri

   

  2 ½ h


  1 h

   

  15 min

   

  Övermålningsbar efter min..

    

  24 h 


  1 - 2 h

   

  30 min


  Tork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling.


  Volymtorrhalt 33 + 2 % (ISO 3233).
  Densitet 1.2 kg / l
  Produktkod 006 5970, -71, -72, -73, -74 -75 och -76, 539-serien.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Alla ytor skall vara rena och torra. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +15°C. Luftens relativa fuktighet skall vara mellan
  20 – 70 %. Ytans temperatur skall alltid vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästras till Sa2 ½. (ISO 8501-1). Mindre skador kan stålborstas till St2. Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt. Varmförzinkade ytor: rekommenderas att först lägga ett dimmskikt (färgen förtunnad 25 - 30 %).

  Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873). Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas avfettning med ett alkaliskt tvättmedel, t.ex MÅLARTVÄTT, åtföljt av sköljning med färskvatten, alternativt slipning.
  Priming FONTECRYL AP.
  Täckfärg DUASOLID 50, FONTEDUR HB 80, FONTECRYL 50, FONTECRYL SC 50 TEMADUR, TEMATHANE och FONTECOAT.
  Applicering Högtryck, konventionell sprutning eller doppning. Rekommenderad viskositet vid konventionell sprutning 40 – 60 s DIN 4 och vid doppning 20 – 25 s DIN 4.
  OBS! Viskositeten faller snabbt vid tillsats av vatten.

  Förtunning Vatten.
  Rengöring av arbetsredskap Rengör utrustningen omedelbart efter användandet enligt följande:

  1. Kör igenom rent vatten för att avlägsna alla färgrester.

  2. Kör igenom en blandning med rent vatten och 20 % Förtunning 1109, 2 ggr.

  3. Kör slutligen igenom ren Förtunning 1109.

  OBS: Kör igenom med rent vatten innan utrustningen används igen.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 120 g/ liter färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 15 volym % är 100 g/liter färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktFONTECRYL AP
   
  -


  Tillbaka