Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
04.02.2011

Fontecryl PP Grå

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING En vattenburen, enkomponent snabbtorkande primer innehållande aktiva korrosionsskyddande pigment.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Lämplig för doppning och sprutlackering.
 • Kan torkas vid förhöjd temperatur.
 • Övermålningsbar med ett stort antal produkter, även lösningsmedelsburna.
 • Lämplig som korrosionsskyddande grundfärg under pulver.
 • Rekommenderat användningsområde Stålytor.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Grå .
  Glans Matt (5/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

  Rekommenderad filmtjocklek

  Teoretisk sträckförmåga

  torr

  våt

   

  15 µm

  45 µm

  22,7 m²/l

  30 µm

  90 μm

  11,3 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


  Torktider

  Torrfilmtjocklek 30 μm

  + 23 ºC

  Dammtorr

  20 min

  Klibbfri

  30 min

  Genomtorr

  24 h

  Övermålningsbar med pulverfärg

  OBS! Före övermålning skall vatten och lösningsmedel ha avdunstat från primern.


  20 - 30 min


  Tork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling
  Volymtorrhalt 34 + 2 %.
  Densitet 1.15 - 1,20 kg / l
  Produktkod 0065980.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Alla ytor skall vara rena och torra. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +15°C. Luftens relativa fuktighet skall vara mellan
  20 – 70 %. Ytans temperatur skall alltid vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Olja, fett, salter och smuts avlägsnas på ändamålsenligt sätt. (ISO 12944-4)

  Stålytor: Blästras till Sa 2 ½. (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftning och korrosionsskydd.
  Priming FONTECRYL PP
  Täckfärg Pulverlacker, FONTECRYL 25 och FONTECRYL 50
  Applicering Doppning, högtryckssprutning eller konventionell sprutning. Lämplig doppviskositet skall vara ca. 15 – 20 s DIN4 och för konventionell sprutning 20 – 30 s DIN 4.
  Beroende på appliceringsmetod kan färgen förtunnas mellan 0-10%.

  Före övermålning skall vatten och lösningsmedel ha avdunstat från primern.
  OBS! Viskositeten faller snabbt vid tillsats av vatten.
  Rengöring av arbetsredskap FONTECLEAN 1921.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 24 g/ liter färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 10 volym % är 22 g/liter färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktFontecryl PP Grå
   
  -


  Tillbaka