Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
02.04.2015

Fonteroof HB

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Vattenburen akrylfärg av tjockfilmstyp.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Mycket bra kemikalie och väder resistens.
  • Snabb genomtork. Bildar inga vita vattenfläckar.
  • Utmärkta rostskyddsegenskaper tack vare hög halt av rostskyddspigment.
  • Lätt att applicera i tjocka skikt, upp till 400 µm WFT.
  • Mycket elastisk och krackelerar inte vid höga skikttjocklekar.
Rekommenderat användningsområde För målning av plåttak och fasader av stål, aluminium och zink.

TEKNISKA DATA
Kulörer Svart. Andra kulörer efter beställning.
Glans Matt (5/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Rekommenderad filmtjocklek

 

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 


 

240μm

 

100μm

 

4,2 m²/l

 


 

 300μm

 

125μm

 

3,3 m²/l


Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


Torktider

 

Filmtjocklek 100 μm

 

 + 10 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammtorr

 

 2 h

 

1 h

 

 45 min

 

Klibbfri

 

6 h

 

3 h

 

 2 h

 

Övermålningsbar

 

24 h

 

12 h

 

 8 hTork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


Specialegenskap Lagring och transport

Aktas för kyla

Volymtorrhalt 42 volym-%. (ISO 3233)
55 vikt-%.

Densitet 1,3 g/cm3.
Produktkod 0017140

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10°C och luftens relativa fuktighet skall ligga mellan 20-70 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. Ståltemperaturen bör inte överstiga +40 °C för att vattnet inte skall avdunsa för fort.
Förberedelser Fabrikslackerat underlag: Ta reda på färgtyp, kondition och vidhäftning för att avgöra om ytan är övermålningsbar.

Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts och avlägsna all färg med dålig vidhäftning. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja och andra föroreningar.

Stålytor: Förbehandlas till min St2 enligt ISO 8501-1

Zink och aluminium ytor: Ytorna ruggas upp och eventuell vitrost avlägsnas.
Priming Fonteroof HB, Rostex Super, Rostex Super Akva eller Temaprime EE.
Täckfärg Fonteroof HB.
Applicering Pensel, rulle och med högtrycksspruta. Väl rengjord yta målas 2 gånger med Fonteroof HB. Rekommenderad skikttjocklek är 200-300 µm.
Förtunning Vatten
Rengöring av arbetsredskap Vatten
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter är 10g/liter.
Reference number TCF 0001

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktFONTEROOF HB SV SE
 
-


Tillbaka