Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
22.04.2013

Fontezinc 85

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent vattenburen zinkrik epoxifärg.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Ger stålet ett katodiskt skydd.
  • Används som grundfärg i epoxi-, akryl-, och polyuretansystem för stålytor utsatta för hårda atmosfäriska och kemiska påfrestningar.
  • Kan användas som enskiktsfärg på ytor utsatta för atmosfärisk exponering.
Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för broar, kranar och stålkonstruktioner samt utrustning för pappers- och kemisk industri såsom rörbroar och transportörer.

TEKNISKA DATA
Kulörurval Grå, rödtonad.
Glans Matt (5/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

Appliceringsintervall

 

85 - 170 μm

 

40 - 80 μm

 

11,0 – 5,5 m²/l

 

normal

 

90 μm

 

40 μm

 

11,0 m²/l


Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


Förpackningsstorlekar Färgdel 4,3 volymdelar 930 5080
Härdare 1 volymdel 930 2760
Vatten 2,0 volymdel ( se nästa sida ”Applicering”).
Brukstid (+23°C) 4 h.
Torktider

 

Skikttjocklek 40 μm

 

+ 10 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammtorr

 

1 h

 

30 min

 

20 min

 

Klibbfri

 

2 h

 

1 h

 

30 min

 

Övermålningsbar med vattenburen färg

Övermålningsbar med lösningsmedelsburen färg

 

5 h

 

48 h

 

 

 

2 h

 

24 h

 

1 h

 

12 h


Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


Volymtorrhalt 44 ± 2 volym-%. Förtunnad 40% (ISO 3233)
Densitet 2,4 g/cm³ bruksblandning.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Avlägsna salter, fett, olja och andra föroreningar (ISO 12944-4).

Stålytor: Blästras till Sa 2 ½. (ISO 8501-1)
Täckfärg FONTECOAT EP PRIMER, FONTECOAT EP 50, FONTECOAT EP 50 beige, FONTEDUR HB 80, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40, TEMANYL MS PRIMER.
Painting Högtryckssprutning eller penselstrykning. Vi rekommenderar att färgen omröres även under målningsarbetet. Färgen förtunnas 20 - 50 % beroende av appliceringsmetod. Munstycke vid högtrykssprutning 0,013"- 0,019", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form. Skarpa kanter, hörn, svetsfogar och andra ytor som är svåra att nå bör penselstrykas före sprutmålning.
Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
Rengöring av arbetsredskap Rengör utrustningen omedelbart efter användandet enligt följande:
1. Kör igenom rent vatten för att avlägsna alla färgrester.
2. Kör igenom en blandning med rent vatten och 20% Förtunning 1109, 2 ggr.
3. Kör slutligen igenom ren Förtunning 1109.
OBS: Kör igenom rent vatten innan utrustningen används igen.
Kontakta Tikkurila för detaljerad information om rengörning av 2-komponents sprututrustning.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 180 ± 20 g/l blandad färg och förtunnad 40 %.
Reference number TCF 0002

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktFontezinc 85
Säkerhetsdatablad HärdareFontezinc 85
 
-


Tillbaka