Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
25.11.2014

Duasolid 50

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING En tvåkomponent oxiranesterfärg innehållande aktiva korrosionsskyddande pigment.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Används som enskiktsfärg eller täckfärg i oxirane-esterbaserade system på stål där god mekanisk hållbarhet krävs i kombination med god kemikalieresistens, särskilt mot sura påkänningar.
  • Utmärkt hållbarhet.
  • Miljövänligare alternativ till epoxi och polyuretan.
  • Kan appliceras i tjocka skikt upp till 100 μm i ett skikt.
  • Resistent mot temperaturer upp till +80°C torr värme kontinuerligt och upp till 120°C temporärt.
Rekommenderat användningsområde Lämplig för målning av jordbruks- och entreprenadmaskiner, transportutrustning, andra maskiner och utrustningar.

TEKNISKA DATA
Kulörer RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY färgkartor. Temaspeed nyanseringssystem.
Teoretisk sträckförmåga

 

Rekommenderad filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

Torr

 

Våt

 

 

 

60 μm

 

95 μm

 

10.6 m²/l

 

 100 μm  

              

 

 160 μm


6.4 m²/l


Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


Blandningsförhållande Bas 2 volymdelar 527-serien
Härdare 1 volymdel 008 7675, 008 7665, 008 7667, 008 7672 och 008 7668
Brukstid (+23°C) 8 h.
Torktider

 

Torrfilmtjocklek 80 μm

 

+ 23 °C

 

Dammtorr


30 - 60 min

 

Klibbfri

 

 4 - 6 h

 

Hanterbar


8 – 12 h

 

Övermålningsbar med andra Duasolid 50- färger


Några minuter


Tork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling.


Volymtorrhalt 65 ± 2 % (ISO 3233).
Densitet 1.5 kg / l.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Alla ytor skall vara rena och torra. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +10C. Luftens relativa fuktighet skall inte överstiga 80 %. Ytans temperatur skall alltid vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Olja, fett, salter och smuts avlägsnas på ändamålsenligt sätt. (ISO 12944-4)

Stålytor: Blästras till Sa 2 ½. (ISO 8501-1) Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftning och korrosionsskydd.

Grundade ytor: Olja, fett, salter och andra föroreningar avlägsnas på ändamålsenligt sätt. Skador i primern repareras. Iakttag övermålningstider för grundfärgen.
(ISO 12944-4)
Priming DUASOLID PRIMER och DUASOLID 50.
Täckfärg DUASOLID 50.
Applicering Högtrycks- eller konventionell sprutning. Vid högtryckssprutning kan färgen vid behov förtunnas. Lämpligt munstycke är ”0.013 – 0.015”. Lämplig utväxling på högtryckspumpen är 30:1 för att uppnå 160 – 200 bar. Vid airmix rekommenderas 2 – 4 bar i luftsönderdelningstryck. Vid konventionell sprutning rekommenderas en viskositet av 20 – 40 s DIN 4.
DUASOLID 50 varierar beroende på val av härdare enligt följande:
Härdare 008 7675: glans> 70º.
Härdare 008 7665: glans ca. 60º.
Härdare 008 7667: glans ca. 10º.
Härdare 008 7672: glans ca. 40º.
Härdare 008 7668: glans < 10°.

Undvik varmsprutning!
Förtunning Förtunning 1048 eller Förtunning 1112
Blandning av komponenter Rör upp bas och härdare separat, blanda därefter samman avpassade mängder av bas och härdare noggrant. Använd mekanisk omrörare för blandning. (Temaspeed Squirrel Mixer)
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048 eller Förtunning 1112
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter är 320 g/ liter blandad färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 15% är 399 g/liter blandad färg.
Reference number TCF 0003

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktDuasolid 50
Säkerhetsdatablad FörtunningDuasolid 50
Säkerhetsdatablad HärdareDuasolid 50
 
-


Tillbaka