Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
09.03.2009

Temacoat HB 30

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent hartsmodifierad epoxifärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • God vidhäftning på stål-, zink- och aluminiumytor.
 • Används som grund- mellanstryknings- eller täckfärg för objekt utsatta för atmosfärisk, mekanisk och kemisk påfrestning.
 • Rekommenderas för byggnadsstommar, rörbroar, transportörer och andra stål konstruktioner eller utrustning av stål.
 • Lämplig även som sk. enskiktsfärg.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för byggnadsstommar, rörbroar, transportörer och andra stål konstruktioner eller utrustning av stål.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer TVT, RAL, BS, NCS mfl. färgkartor. TEMASPEED nyansering.
  Glans Semi-matt (4/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  applicerbar

   

  130 -240 μm

   

  80 -150 μm

   

  7,9 - 4,2 m²/l

   

  normal

   

  160 μm

   

  100 μm

   

  6,0 m²/l  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.

  Blandningsförhållande Färgdel 4 volymdelar 164 - s.
  Härdare 1 volymdel 008 5600 eller 008 5605.
  OBS! Härdare 008 5605 kan ge en viss missfärgning på ljusa kulörer.
  Brukstid (+23°C) 8 h efter blandning (23°C) med härdare 008 5600.
  4 h efter blandning (23°C) med härdare 008 5605.
  Torktider

   

  Filmtjocklek 100 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  4 h / 2½ h*

   

  2 h /1½ h*

   

  1 h / ¾ h*

   

  Klibbfri

   

  10 h / 6 h*

   

  4 h /3 h*

   

  2h/1½ h*

   

  Övermålningsbar

   

  10 h / 6 h*

   

  4 h /3 h*

   

  2h/1½ h*

   

  Övermålningsbar, vid vattenexponering

   

  28 h /16 h*

   

  12 h /8 h*

   

  6 h /4 h*

   

  Övermålningsbar, med polyuretanfärger

   

  28 h /16 h*

   

  12 h /8 h*

   

  6 h /4 h*  * Med snabbhärdaren 008 5605.

  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

  Volymtorrhalt 63 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  75 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,3-1,4 g/cm³, bruksblandning.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens och ytans temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. Färgens temperatur skall inte understiga + 15°C.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästras till Sa2 ½. (ISO 8501-1) Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt. Varmförzinkade ytor: rekommenderas att först lägga ett dimmskikt (färgen förtunnad 25 - 30 %).

  Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas avfettning med en alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT, åtföljt av sköljning med färskvatten, alternativt slipning.

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming TEMACOAT HB PRIMER, TEMAZINC 77 och 99.
  Täckfärg TEMACOAT HB 30, TEMADUR och TEMATHANE.
  Applicering Sprutmålning både högtryck och konventionell. Mindre ytor kan penselstrykas. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,015" - 0,021", tryck 120-180 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1031.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 330 g/liter blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 30 volym % är 466 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemacoat HB 30
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemacoat HB 30
  Säkerhetsdatablad HärdareTemacoat HB 30
   
  -


  Tillbaka