Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
26.02.2014

Temacoat RM 40

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, hartsmodifierad epoxifärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Resistent gentemot mekanisk och kemisk påfrestning samt lämplig för undervattensytor.
 • Används som grundfärg eller täckfärg för stål-, aluminium-, zink- och betongytor utsatta för mekanisk och/eller kemisk påfrestning både inom- och utomhus , även för konstruktioner i vatten eller underjords.
 • Lämplig som diffusionsspärr för betongytor (ett utlåtande från Statens tekniska forskningscentral i Finland finns att tillgå.
 • Även lämplig för betongytor. CE-märkt.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för byggnadsstommar, rörbroar, transportörer, fartygsskrov och andra stålkonstruktioner eller utrustning av stål.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer TEMASPEED nyansering.
  Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  applicerbar

   

  125 - 195 cm


   

  80 - 125 μm

   

  8,1 - 5,2 m²/l

   

  normal

   

  155 μm

   

  100 μm

   

  6,5 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.

  Blandningsförhållande Färgdel 4 volymdelar 161 - serien.
  Härdare 1 volymdel 008 5600 eller 008 5605 (snabbhärdare).
  Brukstid (+23°C) 8 h efter sammanblandning (23°C) med 008 5600.
  4 h efter sammanblandning (23°C) med 008 5605.
  Torktider

   

  Filmtjocklek 100 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  7 h / 4 h*

   

  3½ h / 2½ h*

   

  1 h / ¾ h*

   

  Klibbfri

   

  12 h / 7 h*

   

  5 h / 4 h*

   

  3 h / 2 ½ h*

   

  Övermålningsbar

   

  12 h / 7 h*

   

  4 h / 3 h*

   

  2 h / 1½ h*

   

  Övermålningsbar, för undervattensytor

   

  36 h / 18 h*

   

  16 h / 12 h*

   

  8 h / 6 h*

   

  Övermålningsbar, med polyuretanfärger

   

  48 h / 24 h*

   

  24 h / 16 h*

   

  12 h / 8 h*


  * Med snabbhärdaren 008 5605.

   

  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

  Volymtorrhalt 65 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  77 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,2-1,3 g/cm3, bruksblandning.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästra till grad Sa 2½ (ISO 8501 - 1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt. Varmförzinkade ytor: rekommenderas att först lägga ett dimmskikt (färgen förtunnad 25 - 30 %) eller förtunnad TEMACOAT GS 50.

  Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas avfettning med en alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT, åtföljt av sköljning med färskvatten, alternativt slipning.

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)

  Betong: Betongytan måste vara torr och minst 4 veckor gammal. Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %. Avlägsna cementhud, föroreningar och ojämnheter från betongytan genom slipning eller blästring. Spackla igen sprickor och håligheter med en blandning av TEMAFLOOR 200 och fin torr kvartssand.
  Applicera 2 – 3 x TEMACOAT RM 40
  Priming TEMACOAT RM 40, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMASIL 90, TEMAZINC 77 och 99.
  Täckfärg TEMACOAT RM 40, TEMADUR, TEMATHANE och TEMACRYL EA.
  Applicering Högtryckssprutning. Mindre ytor kan penselstrykas. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0 - 20 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,015" - 0,021", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1031.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 330 g/liter blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är spädd 20 % är 430 g/liter blandad färg.

  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemacoat RM 40
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemacoat RM 40
  Säkerhetsdatablad HärdareTemacoat RM 40
   
  -


  CE
  Den Europeiska harmoniserade produktstandarden EN 1504-2 definierar krav för ytskydd av betong.

  Den här produkten är CE märkt i enlighet med tabellerna 1d, 1f och 1 g i appendix ZA.
  CE logo
  0809
  Tikkurila Oyj
  Kuninkaalantie 1
  FI-01301 VANTAA
  14
  TIK-0102-5001
  0809-CPD-0773
  EN 1504-2
  Coating
  Abrasion resistance
  Resistance to severe chemical attack
  < 3000 MG
  Class II
  Permeability to CO2
  CO2sD > 50 m
  Impact resistance
  Class I: ≥ 4 Nm
  Permeability to water vapour
  Class II, 5 m < sD < 50 m
  Capillary absorption and permeability to water
  w < 0,1 kg/m² x h0,5
  Reaction to fire
  F (NPD)
  Adhesion strength by pull off test
  Strength:≥ 2,0 N/mm²