Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
07.09.2010

Temathane PC 50

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, halvblank polyuretanfärg med hög torrhalt och alifatisk isocyanat som härdare.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Rekommenderas som en halvblank täckfärg för epoxisystem utsatta för svåra väderförhållanden.
 • Utmärkt resistans mot atmosfärisk och kemisk påfrestning. Hållbar, icke kritande täckfärg med god glans och kulörbeständighet.
 • Rekommenderat användningsområde Lämplig för målning av utvändiga ytor av cisterner, stålmaster och andra stålkonstruktioner.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer RAL, NCS, SSG, BS och TVT kulörer. TEMASPEED nyansering.
  Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  Rekommendation

   

  125 µm

   

  80 µm

   

  8,1 m2/l  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


  Blandningsförhållande Färgdel 5 volymdelar 419-serien.
  Härdare 1 volymdel 008 7590.
  Brukstid (+23°C) 1½ h.
  Torktider

   

  Torrfilm 80 µm

   

  + 5 ºC

   

  + 10 ºC

   

  + 23 ºC

   

  + 35 ºC

   

  Dammfri

   

  2 h

   

  1 h 15 min

   

  1h

   

  20 min

   

  Klibbfri

   

  10h

   

  8 h

   

  6 h

   

  3,5 h

   

  Övermålningsbar

   

  Inga tidsbegränsningar.


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Volymtorrhalt 65 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  76 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1.3 ± 0,1 kg / liter (blandad) beroende på kulör.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4).
  Priming TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMABOND, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA, TEMADUR 20, TEMADUR PRIMER, TEMAPRIME GF, FONTECOAT EP och FONTECRYL 10.
  Täckfärg TEMATHANE och TEMADUR.
  Painting Sprutmålning både högtryck och konventionell eller penselstrykning. För att erhålla en jämn icke-porös yta används dimmålningstekniken. Först ett tunt skikt och därefter när lösningsmedlen fått avdunsta under 5-30 min utförs slutstrykning. Beroende på appliceringsteknik och temperatur förtunnas färgen 0-15 %.
  Munstycke vid högtrycksprutning 0.011" - 0.013"; trycket 120 - 160 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1048 eller långsam förtunning 1067. Förtunning 1061 finns också tillgängligt, speciellt för konventionell sprutmålning och för mindre objekt.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048, 1067 eller 1061.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 330 g/l blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 15 volym % är 410 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0001

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemathane PC 50
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemathane PC 50
  Säkerhetsdatablad HärdareTemathane PC 50
   
  -


  Tillbaka