Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
23.06.2010

Rostex Super Akva Metall Primer

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Vattenburen rostskyddspigmenterad rostskyddsgrundfärg för metallytor.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Används som grundfärg under vattenburen färg som t. ex Panssari Akva.
  • För målning av tak-, väggar och dyl. Ytor av tunnplåt, stål, zink- och uppruggad aluminium. Lämplig även på koppar, mässing och rostfritt stål.
Rekommenderat användningsområde Främst för industri-, affärs- och ekonomibyggnader, bostadshus och liknande objekt.

TEKNISKA DATA
Kulörurval Grå
Glans Matt (5/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

normal

 

 215μm

 

80μm

 

4,6 m²/l


Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


Torktider

 

Filmtjocklek 80 μm

 

+ 23 °C

 

Dammtorr

 

30 min

 

Klibbfri

 

2-4 h

 

Övermålningsbar

 

24 hTork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


Specialegenskap

Lagring och transport

Aktas för kyla

Volymtorrhalt 37 volym-% (ISO 3233)
Densitet Ca 1,2 g/cm3.
Produktkod 006 5621

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och inte överstiga + 40°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. Luftens relativa fuktighet, temperaturen och vindens hastighet inverkar kraftigt på torktiden. Ifall ytan som målas med Rostex super akva torkar för snabbt, kan den spädas med 5-10% vatten och därmed förlänga torktiden. För mycket förtunning i ogynnsamma förhållanden kan ge rinningar. Börja måla så tidigt att färgen hinner bli yttorr innan kvällsdaggen faller. Måla inte om risken för regn är stor.
Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts och avlägsna all färg med dålig vidhäftning. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja och andra föroreningar. Använd borste vid tvätt av kritade och smutsiga ytor. Rostiga ytor förbehandlas till min St 2 (ISO 8501-1).

Zink, aluminium: Nya zink ytor måste åldras minst 1 år innan målning.
Avlägsna vitrost genom stålborstning/skrapning/slipning. Aluminium ytor måste ruggas upp för att säkerställa vidhäftningen. Avlägsna noga alla föroreningar efter förbehandlingen.
Priming Rostex Super Akva metal primer.
Täckfärg Panssari akva.
Applicering Pensel och med högtrycksspruta. Vid sprutning med högtrycksspruta används munstycke 0,018"-0,023". Undvik målning i starkt solljus.
Förtunning Vatten
Rengöring av arbetsredskap Vatten
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter är 40 g/liter.
Reference number TCF 0001

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktRostex Super Akva Metall Primer
 
-


Tillbaka