Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
18.02.2010

Temabond ST 300

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, lösningsmedelsfattig modifierad, epoxifärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 •  Bildar en tät färgfilm, god beständighet gentemot slitage och kemikalier.
 • Mindre lösningsmedelsutsläpp än hos konventionella epoxifärger.
 • Utmärkt vidhäftning även på stålborstad yta.
 • Kan appliceras på gammal alkydfärg.
 • Kan appliceras i tjocka skikt, även med pensel.
 • Även lämpad som enskiktsfärg.
 • Rekommenderat användningsområde Används för stålkonstruktioner och utrustning, besvärliga att rengöra, som rörledningar, transportörer, pappersmaskiner etc., både för underhåll och nybyggen, även för undervattenytor. Används även för reparationsmålning av transport- och installationsskador på stålkonstruktioner.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval TEMASPEED nyansering.
  Glans Gloss (2/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  125-250 μm

   

  100-200 μm

   

  8,0-4,0 m²/l

   

  normal

   

  185 μm

   

  150 μm

   

  5,3 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.
  Förtunning 1031
  Blandningsförhållande Färgdel 1 volymdel 162 - serien.
  Härdare 1 volymdel 008 7501
  Brukstid (+23°C) 1½ h (23 °C).
  Torktider

  Filmtjocklek, dft, 150 μm

  + 10 ºC

  + 23 ºC

  + 35 ºC

  Dammtorr

  6 h

  3 h

  1½ h

  Klibbfri

  14 h

  5½ h

  3½ h

  Övermålningsbar

  30 h

  8 h

  5 h

  Övermålningsbar, max utan mattslipning

  2 mån

  1 mån

  7 d


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Volymtorrhalt 80 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  88 ± 2 vikt-%
  Densitet 1,5 g/cm³ bruksblandning.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur ej understiga +10°C och luftens relativa fuktighet ej överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Stålborstas till minst St 2, bästa resultat uppnås genom blästring, för undervattensytor rekommenderas blästring till Sa 2½. (ISO 8501-1).

  Gamla målade ytor: Avlägsna fett och smuts samt flagande färg, mattslipa den gamla färgytan.
  Priming TEMABOND ST 200 och ST 300, TEMAZINC 77 och 99, FONTECOAT EP.
  Täckfärg TEMACOAT GPL, TEMACOAT GPL-S MIO, och TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMABOND ST 300, TEMADUR, TEMATHANE och TEMACRYL EA.
  Applicering Högtrycksspruta eller penselmålning. Vid behov förtunnas färgen 0 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,013 - 0,019, trycket 120-180 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 195 g/liter blandad färg.
  Maximalt VOC innehåll (spädd 10 volym%) är 260 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemabond ST 300
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemabond ST 300
  Säkerhetsdatablad HärdareTemabond ST 300
   
  -


  Tillbaka