Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
18.02.2010

Temabond WG 200

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, lösningsmedelsfattig, lågtemperaturhärdande, aluminium-pigmenterad epoxifärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • På grund av aluminiumpigmenteringen bildas en synnerligen tät färgfilm, god beständighet gentemot slitage och kemikalier.
 • Mindre lösningsmedelsutsläpp än hos konventionella epoxyfärger.
 • Utmärkt vidhäftning även på stålborstad yta.
 • Kan appliceras på gammal alkydfärg.
 • Kan som aluminiumfärgad användas som enskiktsfärg.
 • Rekommenderat användningsområde Används för broar, cisterner samt skogs- och processindustrins stålkonstruktioner och utrustning som rörledningar, transportörer, pappersmaskiner etc., både för underhåll och nybyggen. Används för reparationsmålning av transport och installationsskador på stålkonstruktioner.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Aluminium, kulören ändras utomhus.
  Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

   125 - 250 μm

   

  100 - 200 μm

   

  8,0 - 4,0 m²/l

   

  normal

   

  185 μm

   

  150 μm

   

  5,3 m²/l  Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


  Blandningsförhållande Färgdel 1 volymdel 008 7510
  Härdare 1 volymdel 008 7519
  Brukstid (+23°C) 1½ h (23 °C).
  Torktider

  Filmtjocklek 150 μm

  -5 ºC

  0 ºC

  + 5 ºC

  + 10 ºC

  + 23 ºC

  Dammtorr

  18 h

  14 h

  6 h

  3 h

  2 h

  Klibbfri

  48 h

  36 h

  17 h

  9 h

  5 h

  Övermålningsbar, min

  48 h

  36 h

  17 h

  9 h

  5 h

  Övermålningsbar, max. utan mattering.

  2 mån

  2 mån

  2 mån

  1 mån

  14 d


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Volymtorrhalt 80 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  83 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,3 g/cm³ bruksblandning
  Produktkod 008 7510

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens och ytans temperatur ej understiga - 5°C, färgens ej understiga + 15 °C och luftens relativa fuktighet ej överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Stålborsta ytorna till minst St 2, bästa resultat uppnås genom blästring, för undervattensytor rekommenderas blästring till Sa 2½. (ISO 8501-1).

  Gamla målade ytor: Avlägsna fett och smuts samt flagande färg, mattslipa den gamla färgytan.
  Priming Temabond WG 200.
  Täckfärg TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT RM 40, TEMADUR, TEMATHANE, TEMACRYL EA, TEMABOND WG 300 och ST 300.
  Applicering Sprutmålning eller pensling. Vid behov förtunnas blandningen 0 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,013 - 0,019, spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter är 220 g/liter blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 10 volym % är 280 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemabond WG 200
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemabond WG 200
  Säkerhetsdatablad HärdareTemabond WG 200
   
  -


  Tillbaka