Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
02.09.2011

Temabond WG 300

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, lågtemperaturhärdande, modifierad epoxifärg.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Bildar en synnerligen tät färgfilm som är beständig gentemot slitage och kemikalier.
  • Utmärkt vidhäftning även på stålborstad yta.
  • Speciellt lämpad som grundfärg för stålytor vilka är svåra att rengöra i den mekaniska- och kemiska industrin samt för undervattensytor, t.ex fartygsbotten och ballasttankar.
  • Används även för reparationsmålning av transport- och installationsskador på stålkonstruktioner.
  • Kan appliceras på gammal alkydfärg
Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Kulörurval TEMASPEED nyansering.
Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

appliceringsintervall

 

145 - 290 μm

 

100 - 200 μm

 

7,0 - 3,5 m²/l

 

normal

 

220 μm

 

150 μm

 

5,3 m²/lDen praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.

Blandningsförhållande Färgdel 1 volymdel 176 - serien.
Härdare 1 volymdel 008 7519
Brukstid (+23°C) 1 h ( 23 °C ).
Torktider

Torrfilm 150 μm

-  5 ºC

0 ºC

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

Dammtorr

18 h

14 h

6½ h

3½ h

2½ h

Klibbfri

48 h

36 h

17 h

9 h

5 h

Övermålningsbar, min.

48 h

36 h

17 h

9 h

5 h

Övermålningsbar, med epoxi, max. utan mattering

polyuretan         

2 mån


-

2 mån


-

2 mån


14 d

2 mån


14 d

2 mån


14 d


Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


Volymtorrhalt 70 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
80 ± 2 vikt%
Densitet 1,3 g/cm³ bruksblandning

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens och ytans temperatur ej understiga - 5 °C och luftens relativa fuktighet ej överstiga 80 %. Färgens temperatur skall vara över +15°C. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

Stålytor: Stålborsta ytorna till minst St 2, bästa resultat uppnås genom blästring, för undervattensytor rekommenderas blästring till Sa 2½ (ISO 8501-1)

Gamla målade ytor: Avlägsna fett och smuts samt flagande färg, mattslipa den gamla färgytan.
Priming TEMABOND WG 300, TEMABOND WG 200.
Täckfärg TEMACOAT GPL, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GS 50 och TEMACOAT RM 40, TEMADUR, TEMATHANE, TEMACRYL EA, TEMABOND WG 300 och ST 300.
Applicering Sprutmålning eller pensling. Vid behov förtunnas blandningen 0 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,013" - 0,019", trycket 120-180 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Förtunning Förtunning 1031.
Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 280 g/liter blandad färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 10 volym % är 340 g/liter blandad färg.
Reference number TCF 0003

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktTemabond WG 300
Säkerhetsdatablad FörtunningTemabond WG 300
Säkerhetsdatablad HärdareTemabond WG 300
 
-


Tillbaka