Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
08.01.2010

Temacoat GF Primer

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent polyamidhärdad epoxigrundfärg som innehåller zinkfosfat.
PRODUKTEGENSKAPER

Grundfärg för polyuretansystem på stål-, aluminium-, och zinkytor med höga estetiska krav.

Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för jordbruksmaskiner, transportmedel och annan likartad maskinutrustning.

TEKNISKA DATA
Kulörer Enligt TEMASPEED grundfärgskarta. TEMASPEED nyansering.
Glans Semi-matt (4/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

appliceringsintervall

 

90 - 130 μm

 

50 - 70 μm

 

11,0 - 7,8 m²/l

 

normal

 

110 μm

 

60 μm

 

9,4 m²/lDen praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


Blandningsförhållande Färgdel 4 volymdelar 178 - serie.
Härdare 1 volymdel 008 5600 eller 008 5605 (snabbhärdare).
Brukstid (+23°C) 6 h efter sammanblandning (23°C) med härdare 008 5600.
3 h efter sammanblandning (23°C) med härdare 008 5605.
Torktider

 

Filmtjocklek 60 μm

0 °C

 

+ 5 °C

 

+ 10 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammtorr

4 h, 3h*

 

2 h, 1½ h*

 

1 h, ¾ h*

 

½ h, ½ h*

 

15 min, 15 min*

 

Klibbfri

22 h, 12 h*

 

11 h, 6 h*

 

5 h, 3½ h*

 

2 ½ h, 2 h*

 

2 h, 1½ h*

 

Övermålningsbar, med epoxifärger

30 h, 18 h*

 

20 h, 12 h*

 

6 h, 4 h*

 

2 h, 1½ h*

 

1 h, ¾ h*

 

Övermålningsbar, med polyuretanfärger

2 d, 1 ½*

 

32 h, 18 h*

 

18 h, 12 h*

 

6 h, 4 h*

 

3 h, 2 h**Tid när härdare 0085605 används.

Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

Volymtorrhalt 55 ± 2 volym %. (ISO 3233)
70 ± 2 vikt%
Densitet 1,4 g/cm³, bruksblandning.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

Stålytor: Blästra till Sa 2 ½ (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt.

Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas avfettning med en alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT, åtföljt av sköljning med färskvatten, alternativt slipning.

Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
Priming TEMACOAT GF PRIMER, TEMAZINC 77 och TEMAZINC 99
Täckfärg TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40,
TEMACOAT GPL-S MIO, TEMADUR, TEMATHANE och TEMACRYL EA.
Applicering Sprutmålning både högtryck och konventionell. Mindre ytor kan penselstrykas. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 5 - 20 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,017", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Förtunning Förtunning 1031.
Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 420 g/liter blandad färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 20 % är 495 g/liter blandad färg.
Reference number TCF 0003

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktTemacoat GF Primer
Säkerhetsdatablad FörtunningTemacoat GF Primer
Säkerhetsdatablad HärdareTemacoat GF Primer
 
-


Tillbaka