Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
16.05.2014

Temacoat GPL-S Primer

 
Tikkurila Industry 9L
MED
BESKRIVNING Tvåkomponent, polyamidhärdad epoxigrundfärg av tjockfilmstyp.Innehåller zinkfosfat.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Utmärkt vidhäftning på stål, zink och aluminiumytor.
 • Används som grund eller mellanfärgskikt i epoxi- och polyuretansystem på ytor som är utsatta för mekanisk och/ eller kemisk påfrestning.
 • Kan användas som mellanfärgskikt på zinkrika epoxifärger eller zink-silikatfärger.
 • Rekommenderas för broar, transportutrustning, lyftkranar, stålmaster, transportörer och andra stålkonstruktioner eller maskinutrustning.
 • Temacoat GPL-S primer är godkänd för invändig målning av fartyg, MED (Marine Equipment Directive) certificate no VTT-C-11166-15-14.
 • Härdare 0085610 möjliggör härdning ner till - 10° C.

 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för broar, transportutrustning, lyftkranar, stålmaster, transportörer och andra stålkonstruktioner eller maskinutrustning.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer Rödbrun och grå, TEMASPEED nyansering.
  Glans Semi-matt (4/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Skikttjocklekar

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  90 - 185 μm

   

  50 - 100 μm

   

  11,0 - 5,5 m²/l

   

  normal

   

  130 μm

   

  70 μm

   

  8,2 m²/l  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


  Blandningsförhållande Färgdel 4 volymdelar 179 - s.
  Härdare 1 volymdel 008 5600 eller 008 5605 (snabbhärdare).
  Färgdel 5 volymdelar 179 - s
  Härdare 1 volymdel 008 5610
  Brukstid (+23°C) 6 h efter sammanblandning. (23 °C)
  3 h efter sammanblandning med härdare 008 5605 (23°C).
  4 h efter sammanblandning med härdare 008 5610 (23°C).
  6 h efter sammanblandning med härdare 008 5610 (0°C).

  Torktider


  DFT 60 μm


  0 °C

   

  + 5 °C

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr


  4 h, 3h*

   

  2 h, 1½ h*

   

  1 h, ¾ h*

   

  ½ h, ½ h*

   

  15 min, 12 min*

   

  Klibbfri


  16 h, 12 h*

   

  8 h, 6 h*

   

  4 h, 3 h*

   

  2½ h, 1½h*

   

  1 h, ½ h*

   

  Övermålningsbar, med epoxifärger


  16 h, 12 h*

   

  6 h, 5 h*

   

  4 h, 3 h*

   

  2 h, 1½ h*

   

  ¾ h, ½ h*

   

  Övermålningsbar, med polyuretanfärger


  24 h, 16 h*

   

  8 h, 6 h*

   

  5 h, 4 h*

   

  2 h, 1½ h*

   

  1 h, ¾ h*

  Övermålningsbar utan slipning max. 6 månader


  *Med snabbhärdare 008 5605.

   

  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Övermålningsbar utan slipning max. 2 månader  Härdare 008 5610

  DFT 60 µm

  -10°C

  -5°C

  0°C

  +5ºC

  +10ºC

  +23ºC

  +35ºC

  Dammtorr

  16h

  10h

  4h

  2h

  1h

  ½h

  15 min

  Klibbfri

  40h

  30h

  12h

  8h

  3h

  1½h

  30 min

  Övermålningsbar, min

  48h

  36h

  14h

  10h

  4h

  2h

  1h

  Uthärdad

  28d

  21d

  18d

  6d

  4d

  4d

  3d

  Volymtorrhalt 55 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  68 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,3-1,4 g/cm³, bruksblandning
  MED intyg VTT_C_11166_15_14

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens och ytans temperatur inte understiga 0°C. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. Färgens temperatur skall inte understiga +15°C.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästras till Sa2 ½. (ISO 8501-1) Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt. Varmförzinkade ytor: rekommenderas att först lägga ett dimmskikt (färgen förtunnad 25 - 30 %) eller ett skikt TEMACOAT SEALER eller förtunnad TEMACOAT GS 50.

  Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas avfettning med en alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT, åtföljt av sköljning med färskvatten, alternativt slipning.

  Rostfritt stål: Slipa eller blästra ytorna för bästa vidhäftning. Var noga med att använda icke metalliska blästermaterial.

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)

  Priming TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMABOND, TEMAZINC 77, 88, 99, och TEMASIL 90.
  Täckfärg TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40,
  TEMACOAT SPA 50, TEMADUR, TEMATHANE, TEMACRYL EA, FONTECOAT EP 50,
  FONTECOAT EP 80 och FONTEDUR 90.
  Applicering Sprutmålning med högtryck. Mindre ytor kan penselstrykas. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0 - 10%. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,017", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1031.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 430 g/liter blandad färg.
  Maximalt VOC innehåll (spädd 10 volym%) är 470 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0004

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemacoat GPL-S Primer
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemacoat GPL-S Primer
  Säkerhetsdatablad HärdareTemacoat GPL-S Primer
   
  -


  Tillbaka