Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
01.03.2010

Temacoat GS 50

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, polyamidhärdad epoxifärg av tjockfilmstyp.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Används som täck- eller mellanstrykningsfärg i epoxi- och polyuretansystem på ytor utsatta för kraftig mekanisk eller kemisk påfrestning.
 • Snabbt övermålnings- och hanterbar.
 • Kan användas på zink- och aluminiumytor utan speciell grundfärg.
 • Rekommenderas  även som sealer på zinkytor då den är förtunnad 20- 30%.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för transportutrustning, stålmaster, transportörer, rörbroar och andra stålkonstruktioner.

  TEKNISKA DATA
  Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  105-175 μm

   

  60-100 μm

   

  9,5 - 5,7 m²/l

   

  normal

   

  123 μm

   

  70 μm

   

  8,1 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.

  Blandningsförhållande Färgdel 4 volymdelar 172 - serien.
  Härdare 1 volymdel 008 5600 eller 0085605 (snabbhärdare).
  Brukstid (+23°C) 6 h efter sammanblandning (23°C) med 008 5600 härdaren
  3 h efter sammanblandning (23°C) med 008 5605 härdaren
  Torktider

   

  Filmtjocklek 70 μm

   

  + 5 °C

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  3 h /2 h*

   

  1 h /¾ h*

   

  ½ h

   

  15 min

   

  Klibbfri

   

  14 h /8 h*

   

  10 h /6 h*

   

  4½h /3½ h*

   

  2½ h /2 h*

   

  Övermålningsbar, med epoxifärger

   

  24 h /14 h*

   

  6 h /4 h*

   

  2 h /1½ h*

   

  1 h/¾ h*

   

  Övermålningsbar, med polyuretanfärger

   

  36 h /24 h*

   

  20 h/12 h*

   

  8 h /6 h*

   

  4 h /3 h*  * Med snabbhärdaren 008 5605.

  Tork- och övermålningstider beror på skikttjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

  Specialegenskap

  Volymtorrhalt 57 ± 2 volym %. (ISO 3233)
  71 ± 2 vikt %.
  Densitet 1,3-1,4 g/cm³, bruksblandning.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 0°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Färgens temperatur skall inte understiga +15°C. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra orenheter med emulsionstvätt. Skölj ytorna med färskvatten och låt dem torka. Reparera eventuella skador i grundmålningen. (ISO 12944-4).

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt.

  Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas avfettning med en alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT, åtföljt av sköljning med färskvatten, alternativt slipning.
  Priming TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT SPA, TEMABOND och FONTECOAT EP.
  Täckfärg TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMADUR och TEMATHANE.
  Applicering Sprutmålning både högtryck och konventionell. Mindre ytor kan penselstrykas. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 5 - 20 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,017", trycket 120-160 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form. Vid konventionell sprutning förtunnas färgen ca 25% till viskositeten 20-30 s DIN4.
  Förtunning Förtunning 1031.
  Blandning av komponenter Blanda först färgdel och härdare var för sig. Färgen och härdaren, i korrekt blandningsförhållande blandas omsorgsfullt före användning, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 370 g/liter blandad färg.
  Maximalt VOC innehåll (spädd 25 volym%) är 498 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0003

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemacoat GS 50
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemacoat GS 50
  Säkerhetsdatablad HärdareTemacoat GS 50
   
  -


  Tillbaka