Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
26.03.2014

Temacoat Primer

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, hartsmodifierad och rostskyddspigmenterad epoxi färg.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Används som grund- och mellanfärg i epoxi- och polyuretansystem på ytor som är utsatta för svår atmosfärisk, kemisk och mekanisk påfrestning.
  • Hög torrhalt, lösningsmedelsemission mindre än för traditionella epoxifärger.
  • Kan appliceras i tjocka skikt.
  • God vidhäftning på stål-, aluminium- och zinkytor.
Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för utsidor av cisterner, rörledningsbryggor, transportörer samt övriga stålkonstruktioner, maskiner och utrustning.

TEKNISKA DATA
Kulörurval Grå, rödbrun.
Glans Semi-matt (4/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga


Rekommenderad filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

torr

 

våt

 

 

 

80 μm

 

110 μm

 

9,0 m²/l

 

160 μm

 

225 μm

 

4,5 m²/l


Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


Blandningsförhållande Färgdel 4 volymdelar 008 7252, -53
Härdare 1 volymdel 008 5611

Färgdel 5 volymdelar 008 7252, -53
Härdare 1 volymdel 008 5613
Brukstid (+23°C) 6 h efter sammanblandning med härdare 008 5611.
4 h efter sammanblandning med härdare 008 5613.
Torktider

 

Filmtjocklek 100 μm


 

- 5 °C

 

0 °C

 

+ 10 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammtorr

 

Härdare
008 5611

 

-

 

20 h

 

5 h

 

3 h

 

1,½ h


 

Härdare
008 5613

 

10 h

 

6 h

 

4 ½ h

 

1 h

 

½ h

 

Klibbfri

 

Härdare
008 5611

 

-

 

30 h

 

12 h

 

5 h

 

3 h


 

Härdare
008 5613

 

16 h

 

11 h

 

7 h

 

3 h

 

1 ½ h

 

Övermålningsbar
min. med epoxi

 

Härdare
008 5611

 

-

 

32 h

 

12 h

 

4 h

 

2 h

 

 

Härdare
008 5613

 

12 h

 

8 h

 

5 h

 

3 h

 

1 h

 

Övermålningsbar
min. med polyuretan

 

Härdare
008 5611

 

-

 

2 ½ d

 

18 h

 

6 h

 

3 h


 

Härdare
008 5613

 

16 h

 

10 h

 

6 h

 

4 h

 

2 h

Övermålningsbar utan slipning max 3 veckor.

Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

Volymtorrhalt 72 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
83 ± 2 vikt-%.
Densitet 1,5 g/cm³ bruksblandning.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens och ytans temperatur ej understiga 0°C. Färgens temperatur skall inte understiga +15°C. och luftens relativa fuktighet ej överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Avlägsna salter, olja, fett och andra föroreningar (ISO 12944-4).

Stålytor: Blästras till Sa2 ½. (ISO 8501-1) Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning skall ytorna sandsvepas. Om blästring inte är möjligt skall ytorna handslipas eller tvättas noga med alkalisk tvätt.

Aluminiumytor: För att erhålla bästa vidhäftning skall ytorna sandsvepas. Om blästring inte är möjlig skall ytorna handslipas eller tvättas noga med alkalisk tvätt.

Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar. Reparera eventuella skador i grundmålningen. (ISO 12944-4).
Priming TEMACOAT PRIMER, TEMAZINC 77 och 99.
Täckfärg TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT 50, TEMADUR, TEMATHANE och TEMACRYL EA.

Applicering Högtryckssprutning eller pensel. Vid behov förtunnas blandningen 0 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,015" - 0,021", tryck 120-180 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Förtunning Förtunning 1031.
Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas, Temaspeed Squirrel mixer.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter är 280 g/liter blandad färg.
VOC-innehåll när produkten är förtunnad 10 volym % är 325 g/liter blandad färg.

Reference number TCF 0003

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktTemacoat Primer
Säkerhetsdatablad FörtunningTemacoat Primer
Säkerhetsdatablad HärdareTemacoat Primer
 
-


Tillbaka