Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
09.03.2009

Temacoat SPA MIO

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, aluminium- och järnglimmerpigmenterad polyamidhärdande epoxifärg, som innehåller zinkfosfat som rostskyddspigment.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Tack vare specialpigmenteringen bildas en mycket tät och slitstark färgfilm.
 • Används som grund- och mellanstrykningsfärg i epoxi- och polyuretansystem på ytor som är utsatta för svår atmosfärisk och mekanisk påfrestning.
 • Hög torrhalt, lösningsmedelsemission mindre än för traditionella epoxifärger.
 • Kan appliceras i tjocka skikt.
 • God vidhäftning på stål-, aluminium- och zinkytor samt på ytor som grundmålats med zinkrika färger.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för utsidor av cisterner, rörledningsbryggor, transportörer samt övriga stålkonstruktioner, maskiner och utrustning.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Grå, rödbrun.
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  155 - 310 μm

   

  100 - 200 μm

   

  6,5 - 3,2 m²/l

   

  normal

   

  230 μm

   

  150 μm

   

  4,3 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


  Blandningsförhållande Färgdel 4 volymdelar 008 7270, -2
  Härdare 1 volymdel 008 5459
  Brukstid (+23°C) 4 h efter sammanblandning.
  Torktider

   

  Filmtjocklek 150 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  2 h

   

  1 h

   

  ½ h

   

  Klibbfri

   

  10 h

   

  5 h

   

  2½ h

   

  Övermålningsbar

   

  12 h

   

  6 h

   

  3 h

   

  Genomhärdad

   

  14 d

   

  7 d

   

  3 d


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Volymtorrhalt 65 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  77 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,5 g/cm3 bruksblandning.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur ej understiga +10°C och luftens relativa fuktighet ej överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Avlägsna salter, olja, fett och andra föroreningar (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästras till Sa2 ½. (ISO 8501-1) Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna, alternativt rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt.
  Varmförzinkade ytor: rekommenderas att först lägga ett dimmskikt (färgen förtunnad 25 - 30 %).

  Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas avfettning med ett alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT, åtföljt av sköljning med färskvatten, alternativt slipning.

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra orenheter med emulsionstvätt. Skölj ytorna med färskvatten och låt dem torka. Reparera eventuella skador i grundmålningen. (ISO 12944-4).
  Priming TEMACOAT SPA MIO, TEMAZINC 77, 99, TEMACOAT GPL-S PRIMER och GF PRIMER.
  Täckfärg TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT HB 30,TEMADUR, TEMATHANE och TEMACRYL EA.
  Applicering Högtryckssprutning eller pensling. Vid behov förtunnas färgen 0 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,015" - 0,021", tryck 120-180 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1031.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.

  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 320 g/liter blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 30 volym % är 460 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemacoat SPA MIO
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemacoat SPA MIO
  Säkerhetsdatablad HärdareTemacoat SPA MIO
   
  -


  Tillbaka