Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
01.03.2010

Temacoat SPA Primer MIO

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, järnglimmerpigmenterad, hartsmodifierad epoxifärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Används som grund- och mellanstrykningsfärg i epoxi- och polyuretansystem på ytor som är utsatta för svår atmosfärisk och mekanisk påfrestning.
 • Hög torrhalt, lösningsmedelsemission mindre än för traditionella epoxifärger.
 • Kan appliceras i tjocka skikt.
 • God vidhäftning på stål-, aluminium- och zinkytor.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för utsidor av cisterner, rörledningsbryggor, transportörer samt övriga stålkonstruktioner, maskiner och utrustning.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Grå.
  Glans Semi-matt (4/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga


  Rekommenderad filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

  torr

   

  våt

   

   

   

  80 μm

   

  115 μm

   

  8,5 m²/l

   

  150 μm

   

  215 μm

   

  4,5 m²/l  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.

  Blandningsförhållande Färgdel 4 volymdelar 008 7245
  Härdare 1 volymdel 008 5607

  Brukstid (+23°C) 6 h efter sammanblandning (23 °C).
  Torktider

   

  Filmtjocklek 100 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  4 h

   

  2 h

   

  1 h

   

  Klibbfri

   

  10 h

   

  4 h

   

  2 h

   

  Övermålningsbar min. med polyuretan

   

  5 h

   

  2 h

   

  1 h

   

  Övermålningsbar min. med epoxi

   

  3 h

   

  1 h

   

  ½ h

   

  Övermålningsbar min. ytor under vatten

   

  28 h

   

  12 h

   

  6 h  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

  Volymtorrhalt 68 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  81 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,4 g/cm3 bruksblandning.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens och ytans temperatur ej understiga 0°C och luftens relativa fuktighet ej överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. Färgens temperatur skall inte understiga +15°C.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Avlägsna salter, olja, fett och andra föroreningar (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästras till Sa2 ½. (ISO 8501-1) Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning skall ytorna sandsvepas. Om blästring inte är möjligt skall ytorna handslipas eller tvättas noga med alkalisk tvätt.
  Varmförzinkade ytor: rekommenderas att först lägga ett dimmskikt (färgen förtunnad 25 - 30 %).

  Aluminiumytor: För att erhålla bästa vidhäftning skall ytorna sandsvepas. Om blästring inte är möjlig skall ytorna handslipas eller tvättas noga med alkalisk tvätt.

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra orenheter med emulsionstvätt. Skölj ytorna med färskvatten och låt dem torka. Reparera eventuella skador i grundmålningen. (ISO 12944-4).
  Priming TEMACOAT SPA PRIMER, TEMAZINC 77 och 99.
  Täckfärg TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT HB 30,
  TEMACOAT GPL-S MIO, TEMADUR, TEMATHANE och TEMACRYL EA.

  Painting Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens och ytans temperatur ej understiga 0°C och luftens relativa fuktighet ej överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. Färgens temperatur skall inte understiga +15°C.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 300 g/liter blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 30% är 420 g/liter blandad färg.

  Only for industrial and professional use.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemacoat SPA Primer Mio
  Säkerhetsdatablad FörtunningTHINNER 1031
  Säkerhetsdatablad Härdare
   
  -


  Tillbaka