Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
03.05.2006

Temacryl EA 50

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, halvblank isocyanatfri akrylfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Utmärkt väderbeständighet och slitstyrka.
 • Hållbar, icke-kritande täckfärg med god glans- och kulörbeständighet, lätt att rengöra.
 • Rekommenderas som halvblank täckfärg för epoxisystem som utsätts för atmosfärisk och/eller kemisk belastning.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas som täckfärg för utsidor av cisterner, stålkonstruktioner, stålmaster, jordbruksmaskiner och transportutrustning av stål.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer RAL, NCS, SSG, BS och TVT kulörer. TEMASPEED nyansering.
  Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  80 - 120 μm

   

  40 - 60 μm

   

  12,5 – 8,3 m²/l

   

  normal

   

  100 μm

   

  50 μm

   

  10,4 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.

  Blandningsförhållande Färgdel 3 volymdelar 515 - s.
  Härdare 2 volymdelar 008 7650
  Brukstid (+23°C) ca. 30 h (23 °C).
  Torktider

   

  Filmtjocklek 40 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  1 h

   

  15 min

   

  10 min

   

  Klibbfri

   

  10 h

   

  4 h

   

  2 h

   

  Övermålningsbar

   

  14 h

   

  6 h

   

  3 h


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

  Volymtorrhalt 50 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  62 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,1 – 1,3 g/cm³, bruksblandning.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming TEMACOAT GPL-S PRIMER, GF PRIMER och HB PRIMER, TEMACOAT RM 40, TEMABOND, TEMASIL 90, TEMAPRIME EE och TEMAPRIME GF, FONTECRYL 10.
  Täckfärg TEMACRYL EA.
  Applicering Sprutning med högtryck eller airmixsprutning. Beroende på appliceringsmetod förtunnas färgen 10 - 20 %. Den optimala viskositeten för högtrycksprutning är 30 - 60 s DIN4, högtrycksmunstycke 0,011" - 0,013", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  För att erhålla en jämn, tät yta förutsätts en sk. ”vått-i-vått” appliceringsteknik, först ett tunt skikt och efter det lösningsmedlen fått avdunsta i 5-20 minuter, övermålning.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048 eller 1006.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 480 g/liter blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 20 volym % är 550 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemacryl EA 50
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemacryl EA 50
  Säkerhetsdatablad HärdareTemacryl EA 50
   
  -


  Tillbaka