Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
16.05.2014

Temadur Clear

 
Tikkurila Industry 9L
MED
BESKRIVNING Tvåkomponent, högblank akryllack, isocyanathärdare.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Utmärkt resistens mot atmosfärisk och kemisk påfrestning.
 • Hållbar, icke kritande, täcklack med god glans- och kulörbeständighet, lätt att rengöra.
 • Lämpar sig även för lackering av koppar-, mässing-, aluminium- och zinkytor.
 • Endast för industriellt bruk, enligt Directive 1999/13/EC
 • Temadur Clear är godkänd för invändig målning av fartyg, MED (Marine Equipment Directive) certificate no VTT-C-11095-15-14.
 • Rekommenderat användningsområde -

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Klar.
  Glans Full-gloss (1/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  rekommendation

   

  95 μm

   

  40 μm

   

  10.7 m2/l  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


  Blandningsförhållande Lack 3 volymdelar 005 5600
  Härdare 1 volymdel 008 7590

  Appliceringsmetod


  Brukstid (+23°C) 2 h (23 °C) blandningens viskositet 25 s DIN 4
  4 h (23 °C) blandningens viskositet 16 s DIN 4
  Torktider

   

  torrfilm 40 μm

   

  + 5 °C

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  40 min

   

  30 min

   

  20 min

   

  10 min

   

  Klibbfri

   

  12 h

   

  8 h

   

  4 h

   

  2 h

   

  Övermålningsbar utan mattering

   

  4 h - 10 d

   

  2 h - 6 d

   

  ½ h - 72 h

   

  ¼ h - 36 h

  Volymtorrhalt 43 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  48 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,0 g/cm³ bruksblandning.
  MED intyg VTT C 11095 15 14 Temadur Clear

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming TEMADUR 20, TEMADUR 50, TEMADUR 90, TEMADUR PRIMER, TEMATHANE 50, TEMATHANE 90 och TEMATHANE PC 80. Lacket kan även appliceras direkt på metallytor, i detta fall rekommenderas två strykningar.
  Overcoating TEMADUR CLEAR.
  Applicering Sprutmålning både högtryck och konventionell eller penselstrykning. För att erhålla en icke-porös yta används dimmålningsteknik. Beroende på appliceringsteknik och -förhållanden förtunnas lacken 25 - 30 %, till en viskositet av 20-25 s DIN4. Munstycke vid högtryckssprutning 0,009" - 0,011", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.

  Förtunning Förtunning 1048 eller långsam förtunning 1067.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048 eller 1067
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 510 g/liter blandad lack.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 30 volym % är 600 g/liter blandad lack.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemadur Clear
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemadur Clear
  Säkerhetsdatablad HärdareTemadur Clear
   
  -


  Tillbaka