Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
24.03.2015

Temadur EZ 80

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, rostskyddspigmenterad blank polyuretanfärg, härdare alifatisk isocyanat. Snabbtorkande.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Speciellt lämpad som enskiktsfärg jordbruks- och andra arbetsmaskiner samt tillhörande utrustning.
 • Lämpar sig även som blank täckfärg i epoxi-polyuretansystem, utsatta för atmosfärisk och kemisk påfrestning.
 • God väder- och nötningsbeständighet.
 • Bildar en yta som väl bibehåller glans och kulör samt är lätt att rengöra.
 • Rekommenderat användningsområde Jordbruks- och andra arbetsmaskiner samt tillhörande utrustning.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer RAL-, NCS-, SSG-, BS och TVT färgkartor. TEMASPEED nyansering.
  Glans Gloss (2/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  teoretisk sträckförmåga

   

  rekommendation

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  enskiktsapplicering

   

  140 - 210 μm

   

  80 - 120 μm

   

  7,1 - 4,8 m²/l

   

  som del i system

   

  105 - 140 μm

   

  60 - 80 μm

   

  9,5 – 7,1 m²/l

  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt objektets form och ytråhet.

  Blandningsförhållande Färgdel 5 volymdelar 62V-serien.
  Härdare 1 volymdel 008 7640.
  Appliceringsmetod


  Brukstid (+23°C) 1 h (23 °C).
  Torktider

   

  Torrfilm 60 μm

   

  + 5 °C

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  2 h

   

  1½ h

   

  50 min

   

  30 min

   

  Klibbfri

   

  8 h

   

  6 h

   

  3 h

   

  2 h

   

  Övermålningsbar

   

  Inga tidsbegränsningar


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Volymtorrhalt 56 ± 2 volym %. (ISO 3233)
  68 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,3 ± 0,1 g/cm³ beroende på kulör.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan skall vara torr. Under appliceringen och färgens torkning bör luftens, ytans och färgens temperatur vara minst +5 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %. Underlagets temperatur bör vara minst 3 °C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Tvätta ytan noggrant så att salter, fett, olja och andra föroreningar avlägsnas( ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästra till grad Sa 2½ (ISO 8501 - 1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Grundmålade ytor: Tvätta ytan noggrant så att salter, fett, olja och andra föroreningar avlägsnas. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Grundmålning TEMADUR PRIMER, TEMADUR 20, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT PRIMER, TEMABOND och TEMANYL PVB.
  Overcoating TEMADUR och TEMATHANE.
  Applicering Högtrycks- eller konventionell sprutning. Beroende på komponenternas temperatur förtunnas färgen 0-5%. För tjockare skikt > 100 μm, använd sk. ”vått-ivått” appliceringsteknik. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011"-0,015", tryck 160-200 bar, spridningsvinkeln väljs med avseende på av föremålets form.
  Vid konventionell applicering förtunnas färgen 10-15 % till 20-25 s DIN 4.
  Förtunning Förtunning 1048, 1061 eller 1067.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048, 1061 eller 1067.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 410 g/liter blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 15 volym % är 475 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0001

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTEMADUR EZ 80
  Säkerhetsdatablad FörtunningTHINNER 006 1067 - se-swe
  Säkerhetsdatablad Härdare
   
  -


  Tillbaka