Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
29.11.2006

Temadur HB 50

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, rostskyddspigmenterad halvblank akrylpolyuretanfärg, härdare alifatisk isocyanat.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Lämpar sig även som täckfärg för epoxi-polyurtanfärgsystem för ytor, såsom utsidor av cisterner samt olika stålkonstruktioner, utsatta för atmosfärisk och kemisk påfrestning.
 • God väder- och nötningsbeständighet.
 • Bildar en yta som väl bibehåller glans och kulör samt är lätt att rengöra.
 • Rekommenderat användningsområde Speciellt lämpad som enskiktsfärg för jordbruks- och andra arbetsmaskiner samt tillhörande utrustning.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer RAL-, NCS-, SSG-, BS och TVT färgkartor. TEMASPEED nyansering.
  Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  teoretisk sträckförmåga

   

  rekommendation

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  enskiktsapplicering

   

  140 - 175 μm

   

  80 - 100 μm

   

  7,1 - 5,7 m²/l

   

  som täckfärg

   

  70 - 105 μm

   

  40 - 60 μm

   

  14,2 - 9,5 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt objektets form och ytråhet.


  Blandningsförhållande Färgdel 9 volymdelar 521 - s.
  Härdare 1 volymdel 008 7640
  Brukstid (+23°C) 4 h (23 °C).
  Torktider

   

  Torrfilm 60 μm

   

  + 5 °C

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammfri

   

  45 min

   

  30 min

   

  20 min

   

  10 min

   

  Klibbfri

   

  12 h

   

  8 h

   

  4 h

   

  2½ h

   

  Övermålningsbar

   

  Inga tidsbegränsningar
  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Volymtorrhalt 57 ± 2 volym %. (ISO 3233)
  69 ± 2 vikt-%
  Densitet 1,2 - 1,4 g/cm³ beroende på kulör

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan bör vara torr. Under appliceringen och färgens torkning bör luftens, ytans och färgens temperatur vara minst +5 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %. Underlagets temperatur bör vara minst 3 °C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästra till grad Sa 2½ (ISO 8501 - 1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt. Varmförzinkade ytor: rekommenderas att först lägga ett dimmskikt (färgen förtunnad 25 - 30 %) eller ett skikt TEMACOAT SEALER eller förtunnad TEMACOAT GS 50.

  Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas avfettning med en alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT, åtföljt av sköljning med färskvatten, alternativt slipning.

  OBS! TEMADUR HB 50 rekommenderas ej för aluminium- och zinkytor utsatta för kontinuerlig kondens.

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming TEMADUR PRIMER, TEMADUR 20, TEMADUR HB 50, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMAPRIME GF, FONTECRYL 10 och FONTECOAT EP 50.
  Täckfärg TEMADUR och TEMATHANE.
  Applicering Högtrycks- eller konventionell sprutning. Beroende på komponenternas temperatur förtunnas färgen 15-30 %. Viskositet vid högtryckssprutning 40±5 s DIN4, vid konventionell 20-20 s DIN4. För tjockare skikt, > 80 μm, förutsätter sk. ”vått-ivått” appliceringsteknik. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011"-0,015", tryck 120-180 bar, spridningsvinkeln väljs på basen av föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1048, 1061 eller långsam förtunning 1067.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048, 1061 eller 1067.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 420 g/liter blandad färg.
  VOC innehåll när färgen är förtunnad 30% är 520 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0001

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemadur HB 50
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemadur HB 50
  Säkerhetsdatablad HärdareTemadur HB 50
   
  -


  Tillbaka