Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
12.07.2002

Temadur HB 80

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent blank, rostskyddspigmenterad akrylpolyuretanfärg, alifatisk isocyanat som härdare.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Utmärkt resistens mot atmosfärisk och kemisk påfrestning.
 • Hållbar, icke kritande, täckfärg med god glans- och kulörbeständighet., lätt att rengöra.
 • Rekommenderas som enskiktsfärg eller täckfärg för epoxi/polyuretansystem, utsatta för atmosfärisk och/eller kemisk påfrestning.
 • Lämplig för målning av broar, utvändiga ytor av cisterner, stålmaster och andra stålkonstruktioner.
 • Rekommenderat användningsområde -

  TEKNISKA DATA
  Kulörer RAL, NCS, SSG och BS kulörer. TEMASPEED nyansering.
  Glans Gloss (2/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  teoretisk sträckförmåga

   

  rekommendation

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  enskiktsapplicering

   

  140 - 175 μm

   

  80 - 100 μm

   

  7,1 - 5,7 m²/l

   

  som täckfärg

   

  70 - 105 μm

   

  40 - 60 μm

   

  14,2 - 9,5 m²/l  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


  Blandningsförhållande Färgdel 9 volymdelar 512 - s.
  Härdare 1 volymdel 008 7640
  Brukstid (+23°C) 4 h (23 °C)
  Torktider

   

  Torrfilm 60 μm

   

  + 5 °C

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  45 min

   

  30 min

   

  20 min

   

  10 min

   

  Klibbfri

   

  12 h

   

  8 h

   

  4 h

   

  2½ h

   

  Övermålningsbar

   

  Inga tidsbegränsningar


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Volymtorrhalt 57 ± 2 volym %. (ISO 3233)
  70 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,2 - 1,4 g/cm³ bruksblandning beroende på kulör.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästra till grad Sa 2½ (ISO 8501 - 1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt. Varmförzinkade ytor: rekommenderas att först lägga ett dimmskikt (färgen förtunnad 25 - 30 %) eller ett skikt TEMACOAT SEALER eller förtunnad TEMACOAT GS 50. INNAN MÅLNING TA KONTAKT MED TIKKURILA-REPRESENTANT.

  Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas avfettning med en alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT, åtföljt av sköljning med färskvatten, alternativt slipning.

  OBS! TEMADUR HB 80 rekommenderas ej för aluminium- och zinkytor utsatta för kontinuerlig kondens.

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming TEMADUR PRIMER, TEMADUR 20, TEMADUR HB 50, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMAPRIME GF, FONTECRYL 10 och FONTECOAT EP 50.
  Täckfärg TEMADUR och TEMATHANE.
  Applicering Sprutmålning både högtryck och konventionell eller penselstrykning. För att erhålla en icke-porös, jämn yta bör viskositeten vara 40 ± 5 s/DIN 4. För att erhålla tjockare skikt, över 80 μm, bör vått-påvått-målningsteknik tillämpas. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 5 - 20 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", lufttryck vid munstycket 120 -180 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1048, 1061 eller långsam förtunning 1067.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048, 1061 eller 1067.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 420 ± 20 g/l färg.
  Reference number TCF 0001

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemadur HB 80
  Säkerhetsdatablad Förtunning
  Säkerhetsdatablad Härdare
   
  -


  Tillbaka