Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
05.05.2015

Temadur HS 90

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, högblank polyuretanfärg, alifatisk isocyanat som härdare.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Utmärkt resistens mot atmosfärisk och kemisk påfrestning.
 • Lägre VOC innehåll än konventionella polyuretanfärger
 • Hållbar, icke kritande, täckfärg med god glans- och kulörbeständighet, lätt att rengöra.
 • Rekommenderas som en högblank täckfärg för epoxisystem, utsatta för atmosfärisk och/eller kemisk påfrestning.

 • Rekommenderat användningsområde Lämplig för målning av fordon, utvändiga ytor på cisterner, transportutrustning och annan stål- och maskinutrustning.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer RAL, NCS, SSG och BS kulörer. TEMASPEED nyansering.
  Glans Full-gloss (1/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  rekommendation

   

  70-100 μm

   

  40-60 μm

   

  14,3-10,0 m²l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.
  Blandningsförhållande Färgdel 4 volymdelar 67v-serien.
  Härdare 1 volymdel 008 7640
  Brukstid (+23°C) 1,5 h (23 °C)
  Torktider


   

  Torrfilm 40 μm

   

  + 5 °C

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  45 min

   

  30 min

   

  20 min

   

  10 min

   

  Klibbfri

   

  12 h

   

  8 h

   

  4 h

   

  2½ h

   

  Övermålningsbar

   

  Inga tidsbegränsningar.


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

  Volymtorrhalt 60 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  72 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,3 ± 0,1 g/cm³ bruksblandning beroende på kulör.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra orenheter. Reparera eventuella skador i grundmålningen. (ISO 12944-4).
  Priming TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40, TEMADUR 20, TEMADUR PRIMER, TEMACOAT PRIMER
  Täckfärg TEMADUR HS 90 och TEMADUR CLEAR.
  Applicering Sprutmålning både högtryck och konventionell eller penselstrykning. För att erhålla en icke-porös yta används dimmålningstekniken, (först ett tunt skikt och därefter när lösningsmedlen fått avdunsta under 5 - 30 min utförs slutstrykning). Beroende på appliceringsteknik och temperatur förtunnas färgen 15 - 20 %. Viskositeten bör vara 23 - 28 s DIN4. Munstycke vid högtryckssprutning 0,009" - 0,011", trycket 140 - 180 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1048 eller långsam förtunning 1067. Förtunning 1061 är även lämplig, speciellt för konventionell sprutmålning och för mindre objekt.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048, 1061 eller 1067.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 363 g/liter blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 20 volym % är 454 g/liter.
  Reference number TCF 0001

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemadur HS 90
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemadur HS 90
  Säkerhetsdatablad HärdareTemadur HS 90
   
  -


  Tillbaka