Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
11.09.2013

Temadur SC-F 20

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, rostskyddspigmenterad halvmatt polyuretanfärg, härdare alifatisk isocyanat. Snabb torkande.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Speciellt lämpad som enskiktsfärg jordbruks- och andra arbetsmaskiner samt tillhörande utrustning.
  • Mycket lätt att applicera i tjocka skikt.
  • God väder- och nötningsbeständighet.
  • Bildar en yta som väl bibehåller glans och kulör samt är lätt att rengöra.
Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Kulörer RAL-, NCS-, SSG-, BS och TVT färgkartor. TEMASPEED nyansering.
Glans Semi-matt (4/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

teoretisk sträckförmåga

 

rekommendation

 

våt

 

torr

 

 

 

enskiktsapplicering

 

135 - 200 μm

 

80 - 120 μm

 

7,4 - 5,0 m²/l

 

 

 

 

 

 

 

 

Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt objektets form och ytråhet.

Blandningsförhållande Färgdel 4 volymdelar 642-serien.
Härdare 1 volymdel 008 7640.
Appliceringsmetod


Brukstid (+23°C) 1 h (23 °C).
Torktider

 

Torrfilm 60 μm

 

+ 5 °C

 

+ 10 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammfri

 

2 h

 

1½ h

 

30 min

 

20 min

 

Klibbfri

 

8 h

 

4 h

 

2 h

 

1 h

 

Övermålningsbar

 

Inga tidsbegränsningar

Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

Volymtorrhalt 60 ± 2 volym %. (ISO 3233)
72 ± 2 vikt-%.
Densitet 1,4 ± 0,1 g/cm³ beroende på kulör.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan skall vara torr. Under appliceringen och färgens torkning bör luftens, ytans och färgens temperatur vara minst +5 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %. Underlagets temperatur bör vara minst 3 °C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Tvätta ytan noggrant så att salter, fett, olja och andra föroreningar avlägsnas( ISO 12944-4).

Stålytor: Blästra till grad Sa 2½ (ISO 8501 - 1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

Grundmålade ytor: Tvätta ytan noggrant så att salter, fett, olja och andra föroreningar avlägsnas. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
Priming TEMADUR 20, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMANYL PVB, TEMACOAT PRIMER och TEMABOND.
Overcoating TEMADUR och TEMATHANE.
Applicering Högtrycks- eller konventionell sprutning. Beroende på komponenternas temperatur förtunnas färgen 0-15%. För tjockare skikt > 100 μm, använd sk. ”vått-ivått” appliceringsteknik. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011"-0,015", tryck 160-200 bar, spridningsvinkeln väljs med avseende på av föremålets form.
Vid konventionell applicering förtunnas färgen 10-15 % till 20-25 s DIN 4.
Förtunning Förtunning 1048, 1061 eller 1067
Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048, 1061 eller 1067
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 380 g/liter blandad färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 15 volym % är 450 g/liter blandad färg.
Reference number TCF 0001

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktTemadur SC-F 20
Säkerhetsdatablad FörtunningTemadur SC-F 20
Säkerhetsdatablad HärdareTemadur SC-F 20
 
-


Tillbaka