Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
29.01.2005

Temadur SC 20

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, rostskyddspigmenterad halvmatt polyuretanfärg, härdare alifatisk isocyanat.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Lämpar sig även som grundfärg i polyurtanfärgsystem och som halvmatt täckfärg i epoxi-polyuretansystem, utsatta för atmosfärisk och kemisk påfrestning.
  • God väder- och nötningsbeständighet.
  • Bildar en yta som väl bibehåller glans och kulör samt är lätt att rengöra.
Rekommenderat användningsområde Speciellt lämpad som enskiktsfärg på stål, aluminium och zinkytor på jordbruks- och andra arbetsmaskiner samt tillhörande utrustning.

TEKNISKA DATA
Kulörer RAL-, NCS-, SSG-, BS och TVT färgkartor. TEMASPEED nyansering.
Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

teoretisk sträckförmåga

 

rekommendation

 

våt

 

torr

 

 

 

enskiktsapplicering

 

125 - 185 μm

 

80 - 120 μm

 

8,1 - 5,4 m²/l

 

som del i system

 

60 - 95 μm

 

40 - 60 μm

 

16,2 – 10,8 m²/l


Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt objektets form och ytråhet.


Blandningsförhållande Färgdel 5 volymdelar 533-serien.
Härdare 1 volymdel 008 7640.
Brukstid (+23°C) 4 h
Torktider

 

Torrfilm 60 μm

 

+ 5 °C

 

+ 10 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammtorr

 

2 h

 

1½ h

 

50 min

 

30 min

 

Klibbfri

 

10 h

 

8 h

 

6 h

 

2 h

 

Övermålningsbar

 

Inga tidsbegränsningar


Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


Volymtorrhalt 65 ± 2 volym %. (ISO 3233)
78 ± 2 vikt-%
Densitet 1,4 ± 0,1 g/cm³ beroende på kulör.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan skall vara torr. Under appliceringen och färgens torkning bör luftens, ytans och färgens temperatur vara minst +5 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %. Underlagets temperatur bör vara minst 3 °C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Tvätta ytan noggrant så att salter, fett, olja och andra föroreningar avlägsnas( ISO 12944-4).

Stålytor: Blästra till grad Sa 2½ (ISO 8501 - 1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt rengöres med emulsionstvätt och handslipas. På varmförzinkade ytor rekommenderas att först lägga ett dimmskikt (färgen förtunnad 25 - 30 %) eller ett skikt TEMACOAT SEALER.

Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas avfettning med ett alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT och handslipning.

OBS! TEMADUR SC 20 rekommenderas ej för aluminium- och zinkytor utsatta för kontinuerlig kondens.

Grundmålade ytor: Tvätta ytan noggrant så att salter, fett, olja och andra föroreningar avlägsnas. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
Priming TEMADUR SC 20, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMAPRIME GF, FONTECRYL 10 och FONTECOAT EP 50.
Täckfärg TEMADUR och TEMATHANE.
Applicering Högtrycks- eller konventionell sprutning. Beroende på komponenternas temperatur förtunnas färgen 5-20 %. För tjockare skikt > 120 μm, använd sk. ”vått-ivått” appliceringsteknik. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011"-0,015", tryck 120-180 bar, spridningsvinkeln väljs på basen av föremålets form.
Förtunning Förtunning 1048, 1061 eller 1067.
Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048, 1061 eller 1067.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 320 ± 20 g/liter färg.
Reference number TCF 0001

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktTemadur SC 20
Säkerhetsdatablad FörtunningTemadur SC 20
Säkerhetsdatablad HärdareTemadur SC 20
 
-


Tillbaka