Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
10.03.2009

Temadur SC 50

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, rostskyddspigmenterad halvblank polyuretanfärg, härdare alifatisk isocyanat.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Lämpar sig även som halvblank täckfärg i epoxi-polyuretansystem, utsatta för atmosfärisk och kemisk påfrestning.
 • God väder- och nötningsbeständighet.
 • Bildar en yta som väl bibehåller glans och kulör samt är lätt att rengöra.
 • Rekommenderat användningsområde Speciellt lämpad som enskiktsfärg på stål, aluminium och zinkytor på jordbruks- och andra arbetsmaskiner samt tillhörande utrustning.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer RAL-, NCS-, SSG-, BS och TVT färgkartor. TEMASPEED nyansering.
  Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  teoretisk sträckförmåga

   

  rekommendation

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  enskiktsapplicering

   

  125 - 185 μm

   

  80 - 120 μm

   

  8,1 - 5,4 m²/l

   

  som del i system

   

  65 - 95 μm

   

  40 - 60 μm

   

  16,2 – 10,8 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt objektets form och ytråhet.


  Blandningsförhållande Färgdel 5 volymdelar 528-serien.
  Härdare 1 volymdel 008 7640.
  Brukstid (+23°C) 4 h (23 °C).
  Torktider

   

  Torrfilm 60 μm

   

  + 5 °C

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  2 h

   

  1½ h

   

  50 min

   

  30 min

   

  Klibbfri

   

  10 h

   

  8 h

   

  6 h

   

  2 h

   

  Övermålningsbar

   

  Inga tidsbegränsningar


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

  Volymtorrhalt 65 ± 2 volym %. (ISO 3233)
  78 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,4 ± 0,1 g/cm³ beroende på kulör.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan skall vara torr. Under appliceringen och färgens torkning bör luftens, ytans och färgens temperatur vara minst +5 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %. Underlagets temperatur bör vara minst 3 °C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Tvätta ytan noggrant så att salter, fett, olja och andra föroreningar avlägsnas( ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästra till grad Sa 2½ (ISO 8501 - 1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt rengöres med emulsionstvätt och handslipas. På varmförzinkade ytor rekommenderas att först lägga ett dimmskikt (färgen förtunnad 25 - 30 %) eller ett skikt TEMACOAT SEALER.

  Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas avfettning med en alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT, alternativt handslipning.

  OBS! TEMADUR SC 50 rekommenderas ej för aluminium- och zinkytor utsatta för kontinuerlig kondens.

  Grundmålade ytor: Tvätta ytan noggrant så att salter, fett, olja och andra föroreningar avlägsnas. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming TEMADUR PRIMER, TEMADUR 20,TEMADUR SC 20, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMAPRIME GF, FONTECRYL 10, AP och FONTECOAT EP 50.
  Täckfärg TEMADUR och TEMATHANE.
  Applicering Högtrycks- eller konventionell sprutning och pensel. Beroende på komponenternas temperatur förtunnas färgen 5-25 %. För tjockare skikt > 120 μm, använd sk. ”vått-ivått” appliceringsteknik. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011"-0,015", tryck 120-180 bar, spridningsvinkeln väljs på basen av föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1048, 1061 eller 1067.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048, 1061 eller 1067.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 320 g/liter blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 25 volym % är 440 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemadur SC 50
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemadur SC 50
  Säkerhetsdatablad HärdareTemadur SC 50
   
  -


  Tillbaka