Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
22.02.2010

Temal 600 HB

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Silikonhartsbaserad aluminiumfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Tål + 650 °C torr värme på stål och + 400 °C då den applicerats på zinksilikatfärg.
  • Kan appliceras med högtryckspruta.
  • Används för utvändiga metallytor vilka utsätts för höga temperaturer.
Rekommenderat användningsområde Lämplig för ugnsluckor, rökgångar, avgasrör, bastuugnar och andra heta metallytor.

TEKNISKA DATA
Kulörurval Aluminium. Metallglans.
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

rekommendation

 

75 μm

 

25 μm

 

13,6 m²/lDen praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


Torktider

 

Torrfilm 25 μm

 

+ 10 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammtorr

 

30 min

 

15 min

 

10 min

 

Klibbfri

 

2 h

 

1 h

 

30 min

 

Övermålningsbar

 

3 h

 

2 h

 

1 h

 

Fullständig härdning

 

uppnås vid en temperatur av + 230 °C.Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


Volymtorrhalt 34 ± 2 volym %. (ISO 3233)
51 ± 2 vikt-%.
Densitet 1,2 g/cm³.
Produktkod 006 7682

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

Stålytor: Blästras till Sa 2 ½. (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

Zinksilikatytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra orenheter med emulsionstvätt. Skölj ytorna med färskvatten och låt dem torka. Reparera eventuella skador i grundmålningen. (ISO 12944-4).
Priming TEMASIL 90.
Täckfärg TEMAL 600 HB.
Painting Sprutmålning både högtryck och konventionell, eller penselstrykning. Blanda färgen noggrant före applicering. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas
0 -10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,013", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Förtunning Förtunning 1006
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1006
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 565 g/liter färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 10 volym % är 595 g/liter färg.
Reference number TCF 0002

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktTemal 600 HB
Säkerhetsdatablad FörtunningTemal 600 HB
 
-


Tillbaka