Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
12.12.2013

Temalac AB MIO

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Järnglimmerpigmenterad (MIO) alkydfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Används som mellanstrykning- eller täckfärg i alkydfärgsystem på stålkonstruktioner utsatta för atmosfärisk påfrestning.
 • Tack vare järnglimmerpigmenteringen bildas en tät, hållbar färgfilm med god adhesion till till övriga skikt samt goda övermålningsegenskaper.
 • Lämpar sig väl också för applicering med pensel.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för broar, utsidor av cisterner, stålkonstruktioner i allmänhet.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Grå
  Glans Semi-matt (4/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  applicerbar

   

  80 - 120 μm

   

  40 - 60 μm

   

  12,5 - 8,3 m²/l

   

  normal

   

  100 μm

   

  50 μm

   

  10,4 m²/l  Den praktiska sträckförmågan påverkas av  appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.

  Torktider

   

  Torrfilmtjocklek 50 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  6 h

   

  3 h

   

  2 h

   

  Klibbfri

   

  10 h

   

  6 h

   

  4 h

   

  Övermålningsbar

   

  24 h

   

  16 h

   

  12 h


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling.

  Volymtorrhalt 50 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  70 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,3 g/cm³
  Produktkod 610 0306

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming TEMAPRIME AB, EE, EUR, FONTECRYL AP.
  Täckfärg TEMALAC AB MIO, TEMALAC AB 70.
  Applicering Sprutmålning, högtryck eller konventionell, penselstrykning. Färgen omröres väl före användning. Färgen förtunnas 20-25 % vid konventionell sprutning, 0-10 % vid högtryckssprutning. Munstycke vid högtryckssprutning 0,013" - 0,017", spridnings-vinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning 0061050 (långsam) eller Förtunning 1006 (snabb).
  Rengöring av arbetsredskap 0061050 eller Förtunning 1006.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 420 g/liter färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 25 volym % är 500 g/liter färg.
  Reference number REF. NO TCF 0003

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemalac AB MIO
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemalac AB MIO
   
  -


  Tillbaka