Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
06.06.2013

Temalac Accelerator

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tillsatsmedel för att påskynda torkningen hos TEMALAC FD 50 och FD 80.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Används för att påskynda färgskiktets slutliga torkning.
  • Medlet används närmast för att möjliggöra en tidigare packning.
Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Teoretisk sträckförmåga

Rekommenderad användningsmängd:

Mängden tillsatsmedel 5 - 10 % av färgmängden, mängd utöver detta inverkar glansnedsättande.

Torktider

Temalac FD + 5% Temalac Accelerator, DFT 40 µm

 

Temperatur

Klibbfri

+5ºC

1½h

+23ºC

1h

+35ºC

30min

 

Utan Temalac Accelerator:

 

Temperatur

Klibbfri

+23ºC

1½h

 

Volymtorrhalt 15 +2 volym-% (ISO 3233).
21 +2 vikt-%.
Densitet 0,9 g/cm³
Produktkod 900 0598

ANVÄNDNING
Applicering Blanda färgen, tillsätt önskad mängd tillsatsmedel och vid behov, förtunna med förtunning 1006 samt blanda omsorgsfullt.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 715 g/liter.
Reference number TCF 0002

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktTemalac Accelerator
 
-


Tillbaka