Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
02.01.2006

Temalac FD 20

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Snabbtorkande, halvmatt rostskyddspigmenterad enskiktsalkydfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Enskiktsfärg för stålytor.
 • Goda appliceringsegenskaper.
 • Idealisk för maskinverkstäder och målerier med snabb produktionscykel.
 • Kan även användas som grundfärg i alkydfärgsystem.
 • Rekommenderat användningsområde Stålytor.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer RAL, NCS, SSG, BS och TVT kulörer. TEMASPEED nyansering.
  Glans Semi-matt (4/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  applicerbar

   

  80 - 160 μm

   

  40 - 80 μm

   

  12,5 - 6,3 m²/l

   

  normal

   

  100 μm

   

  50 μm

   

  10,0 m²/l
  Den praktiska  sträckförmågan påverkas av appliceringsmetoder och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


  Torktider

   

  Torrfilmtjocklek 50 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  40 min

   

  15 min

   

  10 min

   

  Klibbfri

   

  5 h

   

  1-2 h

   

  ½ - 1 h

   

  Övermålningsbar

   

  1½ h

   

  30 min

   

  20 min  Tork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling.


  Volymtorrhalt 50 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  64 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,1-1,3 g/cm3 beroende på kulör
  Produktkod 184-serie

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästras till Sa 2 ½. (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming TEMALAC FD 20, TEMAPRIME EUR, TEMAPRIME EE, TEMAPRIME ML och TEMAPRIME GF.
  Täckfärg TEMALAC FD 20, 50 och 80, Temalac AB 70, Temalac ML 90.
  Applicering Högtrycksmålning. Blanda färgen noggrant före applicering. Vid högtryckssprutning förtunnas färgen 5-15 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1006. För stora ytor Förtunning 1067 (långsam).
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1006.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 440 g/ liter färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 15 % är 495 g/liter färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemalac FD 20
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemalac FD 20
   
  -


  Tillbaka