Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
10.03.2010

Temalac SC-F 80

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING En blank rostskyddspigmenterad alkydfärg med hög torrhalt.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Blank enskiktsfärg för stålytor utom och inomhus
 • Goda appliceringsegenskaper.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för stålstommar, byggnadsverk av stål, rörbryggor och olika typer av maskinutrustningar.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer RAL, NCS, SSG, BS och TVT kulörer. TEMASPEED nyansering.
  Glans Gloss (2/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  applicerbar

   

  140 - 180 μm

   

  80 - 100 μm

   

  7,1 – 5.6 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


  Torktider

   

  Torrfilmtjocklek 80 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  30 min

   

  20 min

   

  10 min

   

  Klibbfri

   

  12 h


  6 h

   

  3 h


  Övermålningsbar efter


  2 veckor


  1 vecka


  1 vecka


  Tork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling.


  Volymtorrhalt 56 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  72 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,4 g/cm3 beroende på kulör.
  Produktkod 623-serie.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästras till Sa 2 ½. (ISO 8501-1).

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming Temalac SC-F 80
  Täckfärg Temalac SC-F 80
  Painting Airmix sprutning, varm högtryckssprutning och konventionell sprutmålning. Blanda färgen noggrant före applicering. Vid högtryckssprutning förtunnas färgen 5 -15 % och vid konventionell sprutmålning 15-20 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,013", trycket vid munstycket skall vara 160-200 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form. Använd vått-i-vått teknik för att nå bästa resultat.
  Förtunning Förtunning 1006.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1006.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 400 g/ liter färg.
  VOC innehåll när produkten förtunnas 20 volym % är 480 g/liter färg.
  Reference number REF. NO TCF 0001

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemalac SC-F 80
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemalac SC-F 80
   
  -


  Tillbaka