Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
13.09.2013

Temaline CL

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, lösningsmedelsfri modifierad epoxibeläggning.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Lämplig för stålytor utsatta för mekanisk och kemisk belastning.
  • Rekommenderas för objekt som skyddas med anoder både över och under vattenlinjen.
Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Kulörurval Grå. Kulören kan förändras vid ljus- och kemikalieexponering.
Glans Gloss (2/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

 

 

350 μm

 

350 μm

 

 3,0 m²/l

 

 

700 μm

 

700 μm

 

1,4 m²/l

Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.

 

Blandningsförhållande Färgdel 5 volymdelar 930 5170
Härdare 2 volymdel 008 7067
Brukstid (+23°C) 30 minuter efter sammanblandning vid 23 °C.
Torktider

 

Filmtjocklek 350 μm

 

+ 10 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammtorr

 

8 h

 

6 h

 

2 h

 

Klibbfri

 

30 h

 

16 h

 

8 h

 

Övermålningsbar, utan mattering

 

8 - 48 h

 

6 - 24 h

 

2 - 10 h

 

Genomhärdad

 

14 d

 

7 d

 

3 d

Volymtorrhalt ca 100 volym-%. (ISO 3233)

ca 100 vikt-%.
Densitet 1,3 g/cm3 bruksblandning.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

Stålytor: Blästras till Sa 2 ½ (ISO 8501-1).
Grundmålning Stålytor: TEMALINE CL.
Applicering För appliceringen rekommenderas en tvåkomponents högtrycksspruta försedd med uppvärmningsmöjlighet. Sprutans tryckförhållande bör vara minst 45:1 och den teoretiska litereffekten minst 8 l/min. Vid behov används slangar som kan värmas. Munstycke vid högtryckssprutning 0,018" - 0,027", Trycket vid munstycket skall vara 180-200 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form. Rekommenderas att vändbart munstycke används.
Optimal temperatur är ca 50 °C vid munstycket.
Skarpa kanter, hörn, svetsfogar och ytor som är svåra att nå bör penselstrykas.

OBS ! Färgblandningen härdar inom ½ timme vid 23 °C, på ca. 5 min. vd 40 °C.
Täckfärg Stålytor: TEMALINE CL.
Förtunning Förtunning 1031 eller aceton.
Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031 eller aceton.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Innehåller inga flyktiga organiska komponenter.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 10 volym % är 90 g/liter blandad färg.
Reference number TCF 0001

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktTemaline CL
Säkerhetsdatablad FörtunningTemaline CL
Säkerhetsdatablad HärdareTemaline CL
 
-


Tillbaka