Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
04.10.2013

Temaline EPL 100

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent fenolepoxi.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Används framför allt  invändigt i tankar och cisterner där höga krav ställs på kemisk motståndskraft och beständighet mot höga temperaturer.
  • Tål + 150 °C torr värme kontinuerligt och + 200°C under begränsad tid.
  • Tål + 90°C våt värme.
  • Lämplig även på isolerade varma rör.
  • Motståndskraftig mot ett stort antal kemiska produkter. ( Kontakta Tikkurila Sverige  AB för mer detaljerad information).
Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Kulörurval Vit.
Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

 

 

140 µm

 

100 µm


7,2 m²/l

 

 

210 µm

 

150 µm

 

4,8 m²/l

Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.
Blandningsförhållande Färgdel 5 volymdelar 25V 7005
Härdare 1 volymdel 0085612.

Brukstid (+23°C) 1 h.
Torktider

 

Filmtjocklek 125 µm

 

+ 10 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammtorr

 

12 h

 

4 h

 

2 h

 

Klibbfri

 

24 h

 

7 h

 

5 h

 

Övermålningsbar, min.

 

30 h

 

10 h

 

8 h

 

Övermålningsbar, max.

 

3 d

 

48 h

 

24 h

Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

Volymtorrhalt 72 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
83 ± 2 vikt-%.
Densitet 1,45 g/cm³ bruksblandning.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Avlägsna salter, olja, fett och andra föroreningar (ISO 12944-4)
Stålytor: Blästas till Sa 2½ (ISO 8501-1), medium grade, Grit (ISO 8503).
Priming Temaline EPL 100
Täckfärg Temaline EPL 100
Applicering Sprutmålning med högtrycksspruta. Mindre ytor kan penselstrykas. Beroende av appliceringsmetod kan färgen förtunnas 0 – 5 % Munstycke vid högtryckssprutning 0,015" - 0,019". Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Förtunning Förtunning 1031
Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter är 240 g/liter blandad färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 5 volym % är 270 g/liter blandad färg.
Reference number TCF 0004

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktTemaline EPL 100
Säkerhetsdatablad FörtunningTemaline EPL 100
Säkerhetsdatablad HärdareTemaline EPL 100
 
-


Tillbaka