Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
10.06.2013

Temaline NL

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, lösningsmedelsfattig epoxibeläggning.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Utmärkt hållbarhet gentemot mekanisk påfrestning.
  • God vidhäftning på blästrade ytor.
  • Beständig mot + 150° C torr temperatur och + 60° C våt temperatur.
  • Lämplig för sjömärken, isbrytarfartyg, dammluckor, inre ytor i kol-, flis- och torvvagnar samt andra ytor utsatta för hård mekanisk påfrestning.
  • Kan appliceras med 1-komp högtrycksutrustning.
Rekommenderat användningsområde Lämplig för sjömärken, isbrytarfartyg, dammluckor, inre ytor i kol-, flis- och torvvagnar samt andra ytor utsatta för hård mekanisk påfrestning.

TEKNISKA DATA
Kulörurval Vit, nyanserbar i Temaspeed.
Glans Gloss (2/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

 

appliceringsintervall

 

200-400 μm

 

185-370 μm

 

5,0 – 2,5 m²/l

 

 

normal

 

272 μm

 

250 μm

 

3,7 m²/l

 

Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna
Blandningsförhållande Färgdel 2 volymdelar 110 - serie.
Härdare 1 volymdel 008 6880
Brukstid (+23°C) 45 min (23 °C).
Torktider

 

Filmtjocklek 250 μm

 

 

 

+ 10 °C

 

+ 23 °C

 

 

+ 35 °C

 

Dammtorr

 

 

 

6 h

 

2-3 h

 

1½ h


Klibbfri20 h


12 h


5 h

 

Övermålningsbar, utan mattering

 

 

 

8 - 72 h

 

4 - 48 h

 

2 - 24 h

 

Genomhärdad

 

 

 

14 d

 

7 d

 

3 d

Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

Volymtorrhalt 92 ± 2 volym-% (ISO3233)
95 ± 2 vikt-%.
Densitet 1,3 g/cm3 bruksblandning.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall färgens, luftens och ytans temperatur inte understiga +10°C. Luftens relativa fuktighet skall inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Avlägsna salter, fett, olja och andra föroreningar (ISO 12944-4).

Stålytor: Blästra till grad Sa 2½ . (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering på kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.
Grundmålning TEMALINE NL
Overcoating TEMALINE NL
Applicering Rekommenderas att använda produkten oförtunnad, men om det behövs kan den förtunnas 0-5 volym%. Appliceras med högtrycksspruta, använd gärna 2-komp pump. Munstycke vid högtryckssprutning 0,018" - 0,025", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form, vändbart munstycke rekommenderas. Skarpa kanter, hörn, svetsfogar och ytor som är svåra att nå bör penselstrykas före sprutmålning.
Optimal färgtemperatur vid sprutning är ca 40-50°C.

OBS! Brukstid för blandningen: ca 45 min vid + 23°C och ca 5 min vid + 40 °C. Undvik att låta blandningen härda i slang, pump eller spraymunstycke.
Förtunning Förtunning 1031
Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter är 90 ± 20 g/liter blandad färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 30 volym % är 270 g/liter blandad färg.
Reference number TCF 0002

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktTemaline NL
Säkerhetsdatablad FörtunningTemaline NL
Säkerhetsdatablad HärdareTemaline NL
 
-


Tillbaka