Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
10.03.2009

Temanyl MS Primer

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Modifierad vinyl primer, enkomponent.
PRODUKTEGENSKAPER
 • God vidhäftning, god fuktresistans och bra kemikaliebeständighet i sur och alkalisk miljö.
 • Används som grundfärg under vinyl, klorkautschuk och akrylat- täckfärger.
 • Lämplig även för undervattenskonstruktioner, som fartygsbottnar.
 • Kan appliceras vid låga temperaturer.
 • Lämplig som grundfärg för konventionella och självpolerande antifouling.
 • Rekommenderat användningsområde Stålytor.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Aluminium (Temaspeed nyansering för rödaktigt aluminium).
  Glans Matt (5/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  Våt

   

  torr

   

   

   

  Appliceringsintervall

   

  160 - 265 µm

   

  60 - 100 µm

   

  6.3 - 3.8 m2/l

   

  normal

   

  210 µm

   

  80 µm

   

  5.0 m2/l


  Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och- förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


  Torktider

   

  Filmtjocklek 80 µm

   

  + 5 ºC

   

  + 10 ºC

   

  + 23 ºC

   

  + 35 ºC

   

  Klibbfri

   

  2 h

   

  1½  h

   

  1 h

   

  ½ h

   

  Övermålningsbar

   

  6 h

   

  4 h

   

  3 h

   

  2 h


  Torktiden påverkas av filmtjockleken, temperaturen, luftens relativa fuktighet samt växlingen.


  Volymtorrhalt 38 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  53 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1.1 kg/l.
  Produktkod 008 6740

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas måste vara torr. Under arbetet och torktiden skall luftens, ytans och beläggningens temperatur inte understiga - 5 ºC och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3 ºC över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästras till Sa 2 ½. (ISO 8501-1) Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) Där blästring inte är möjlig rekommenderas handslipning eller tvättning med emulsionstvätt och noggrann sköljning med färskvatten, helst varmt.

  Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där blästring inte är möjlig, rekommenderas handslipning och avfettning med en alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT åtföljt av sköljning med färskvatten helst varmt.

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming TEMANYL MS PRIMER, TEMABOND, TEMAZINK 77 och 99.
  Täckfärg TEMACRYL AR 50, TEMACHLOR 40.
  Applicering Sprutmålning eller penselstrykning. Blanda färgen noggrant före applicering. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0 - 5 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0.018" - 0.023", tryck 15 MPa (150 bar).
  Förtunning Förtunning 1006.
  Blandning av komponenter Förtunning 1006.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 540 g/liter färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 5 volym % är 557 g/liter färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemanyl MS Primer
  Säkerhetsdatablad FörtunningFörtunning 0061006
   
  -


  Tillbaka