Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
26.08.2013

Temaprime AB

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Rostskyddspigmenterad alkydgrundfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Lacknaftabaserad alkydgrundfärg för stålytor inom- och utomhus.
 • Kan även appliceras med pensel eller rulle.
 • Rekommenderas speciellt vid målning på plats samt underhållsmålning av gamla alkydfärgsystem.
 • Rekommenderat användningsområde Stålytor inom- och utomhus.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer Rödbrun (006 7450) och grå (006 7451)
  Glans Matt (5/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  80 - 115 μm

   

  40 - 60 μm

   

  13,0 - 8,7 m²/l

   

  normal

   

  100 μm

   

  50 μm

   

  10,8 m²/l  Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


  Torktider

   

  Torrfilmtjocklek 50 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  4 h

   

  1 h

   

  50 min

   

  Klibbfri

   

  10 h

   

  4 h

   

  3 h

   

  Övermålningsbar

   

  48 h

   

  16 h

   

  16 h
  Tork- och övermålningstider beror på filmtjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling.


  Volymtorrhalt 52 ± 2 volym-%. (ISO3233)
  70 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,3 g/cm³.
  Produktkod 006 7450 och 006 7451

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Stålborstning till minst St 2, helst blästring till Sa 2½. (ISO 8501-1) Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)


  Priming TEMAPRIME AB.
  Täckfärg TEMALAC AB, FONTELAC och FONTECRYL.
  Applicering Sprutmålning, både högtryck och konventionell, eller penselstrykning. Blanda färgen noggrant före applicering. Vid konventionell sprutning förtunnas färgen 20-25 % samt vid högtryckssprutning 0-10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1050 eller Förtunning 1006.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1050 eller Förtunning 1006.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 380 g/liter färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 25 volym % är 469 g/liter färg.
  Reference number TCF 0003

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemaprime AB
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemaprime AB
   
  -


  Tillbaka