Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
09.03.2009

Temaprime EE

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Snabbtorkande, rostskyddspigmenterad specialgrundfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Grundfärg för stål-, aluminium- och zinkytor.
 • Grundfärg för målning på tak- och fasadplåt. Vid målning på passiverade zinkytor (t ex ny obelagd  takplåt) måste passiveringen tas bort helt ( kemiskt eller fysikaliskt) innan målning. Vid tveksamhet  kontakta Tikkurila.
 • Skärbränning och svetsning förorsakar bara obetydliga skador på färgskiktet. Färg som brunnit är lätt att avlägsna med t ex stålborste.
 • Utmärkta rostskyddsegenskaper.
 • Kan även användas som enda skikt på stålytor inomhus i torra lokaler.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas som grundfärg för inre och yttre ytor på fartyg, utvändig målning av cisterner, jordbruksmaskiner och andra produkter där framförallt goda rostskyddsegenskaper och bra vidhäftning krävs.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Rödbrun (TVT 4000), grå (TVT 4001). TEMASPEED nyansering.
  Glans Matt (5/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  85 - 130 μm

   

  40 - 60 μm

   

  11,7 - 7,8 m²/l

   

  normal

   

  110 μm

   

  50 μm

   

  9,7 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


  Torktider

   

  Torrfilmtjocklek 50 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  1 h

   

  15 min

   

  10 min

   

  Klibbfri

   

  3 h

   

  1 h

   

  30 min

   

  Övermålningsbar

   

  4 h

   

  45 min

   

  30 min

   

  Genomtorr   30 min / 120°C

   

   

   

   

   

   


  Tork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling.


  Volymtorrhalt 47 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  65 ± 2 vikt-%
  Densitet 1,3 g/cm³.
  Produktkod 390-serie

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästra stålytorna rena till minst Sa 2 (ISO 8501-1). När endast små skador skall repareras är rengöring genom stålborstning eller slipning till St 2 tillräckligt. (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt handslipning eller rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt.

  Vid målning på passiverade zinkytor (t ex ny obelagd takplåt) måste passiveringen tas bort helt ( kemiskt eller fysikaliskt) innan målning. Vid tveksamhet kontakta Tikkurila Coatings.

  Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas avfettning med en alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT, åtföljt av sköljning med färskvatten, alternativt slipning.

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming TEMAPRIME EE.
  Täckfärg PANSSARI AKVA, TEMALAC, TEMACRYL, FONTECRYL, TEMACLAD SC 50, FONTEROOF HB och FONTELAC.
  Applicering Sprutmålning, eller penselstrykning. Blanda färgen noggrant före applicering. Vid högtryckssprutning förtunnas färgen 0-5 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1006. För stora ytor förtunning 1067 (långsam).
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1006.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 470 g/ liter färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 5 volym % är 499 g/liter.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemaprime EE
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemaprime EE
   
  -


  Tillbaka