Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
09.03.2009

Tematar TFA

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent modifierad epoxifärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Hållfast mot mekanisk påfrestning och exponering i vatten.
 • Innehåller icke stenkolstjära.
 • Lämplig för stål-, zink- och betongytor utsatta för mekanisk och kemisk påfrestning, speciellt för ytor under jord eller vatten.
 • Rekommenderas för avloppsvattentankar, pontoner, ballasttankar i fartyg, bränn- och råoljetankar samt andra cisterner placerade under jord eller i vatten.
 • Rekommenderat användningsområde -

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Svart.
  Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  applicerbar

   

  145 - 200 μm

   

  100 - 140 μm

   

  7,0 - 5,0 m²/l

   

  normal

   

  180 μm

   

  125 μm

   

  5,6 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.

  Blandningsförhållande Färgdel 4 volymdelar 008 5450
  Härdare 1 volymdel 008 5459
  Brukstid (+23°C) 2 h efter sammanblandningen.
  Torktider

   

  Filmtjocklek 125 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  3 h

   

  2 h

   

  1 h

   

  Klibbfri

   

  16 h

   

  8 h

   

  4 h

   

  Övermålningsbar

   

  16 h

   

  8 h

   

  4 h

   

  Övermålningsbar, undervattensytor

   

  36 h

   

  16 h

   

  8 h


  Tork- och övermålningstider beror på skikttjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Volymtorrhalt 70 ± 2 volym %. (ISO 3233)
  82 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,5 g/cm3 bruksblandning.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästras till Sa 2½. (ISO 8501-1) Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt handslipas eller rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt. Varmförzinkade ytor: rekommenderas att först lägga ett dimmskikt (färgen förtunnad 25 - 30 %).

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)

  Betongytor: Betongytan skall vara torr och minst 4 veckor gammal. Betongens relativa fuktigheten skall vara under 97%. Avlägsna eventuella stänk och ojämnheter genom slipning samt all cementslam och formolja från betongformar genom slipning eller blästring. Fyll igen eventuella hål eller porer i betongytan med en blandning av TEMAFLOOR 200 och fin torr kvartssand.
  Priming TEMATAR TFA, TEMAZINC 77, 88 och 99.
  Täckfärg TEMATAR TFA.
  Applicering Sprutmålning både högtryck och konventionell. Mindre ytor kan penselstrykas. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,015" - 0,021", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 280 g/l blandad färg.
  VOC innehåll när färgen är förtunnad med 30 volym % är 415 g/l blandad färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTematar TFA
  Säkerhetsdatablad FörtunningTematar TFA
  Säkerhetsdatablad HärdareTematar TFA
   
  -


  Tillbaka