Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
20.09.2013

Temathane 90

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, blank akrylpolyuretanfärg, alifatisk isocyanat som härdare.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Utmärkt resistens mot atmosfärisk och kemisk påfrestning.
 • Hållbar, icke kritande, täckfärg med god glans- och kulörbeständighet., lätt att rengöra.
 • Rekommenderas som en högblank täckfärg för epoxisystem, utsatta för atmosfärisk och/eller kemisk påfrestning.
 • Lämplig för målning av broar, utvändiga ytor av cisterner, stålmaster och andra stålkonstruktioner.
 • Rekommenderat användningsområde Lämplig för målning av broar, utvändiga ytor av cisterner, stålmaster och andra stålkonstruktioner.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer RAL, NCS, SSG och BS kulörer. TEMASPEED nyansering.
  Glans Gloss (2/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  rekommendation

   

  75 μm

   

  40 μm

   

  13,7 m²l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


  Blandningsförhållande Färgdel 9 volymdelar 516 - s.
  Härdare 1 volymdel 008 7620

  Brukstid (+23°C) 4 h.
  Torktider

   

  Torrfilm 40 μm

   

  + 5 °C

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammfri

   

  45 min

   

  30 min

   

  20 min

   

  10 min

   

  Klibbfri

   

  12 h

   

  8 h

   

  4 h

   

  2½ h

   

  Övermålningsbar

   

  Inga tidsbegränsningar  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

  Specialegenskap


  Densitet 1,2 +/- 0,1 g/cm³ bruksblandning beroende på kulör.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMADUR 20, TEMADUR PRIMER, TEMAPRIME GF, FONTECOAT EP och FONTECRYL 10.
  Täckfärg TEMATHANE och TEMADUR.
  Applicering Sprutmålning både högtryck och konventionell eller penselstrykning. För att erhålla en icke-porös yta används dimmålningstekniken, (först ett tunt skikt och därefter när lösningsmedlen fått avdunsta under 5 - 30 min utförs slutstrykning). Beroende på appliceringsteknik och temperatur förtunnas färgen 25 - 35 %. Viskositeten bör vara 20 - 25 s DIN4. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,013", trycket 120 - 160 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1048 eller långsam förtunning 1067. Förtunning 1061 finns också tillgängligt, speciellt för konventionell sprutmålning och för mindre objekt.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048, 1067 eller 1061.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 425 g/liter färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 35 volym % är 550 g/liter färg.
  Reference number TCF 0003

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemathane 90
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemathane 90
  Säkerhetsdatablad HärdareTemathane 90
   
  -


  Tillbaka