Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
02.12.2009

Tematherm AA 30

 
Tikkurila Industry 9L
MED
BESKRIVNING Ugnslackfärg, alkydaminhartsbaserad.
PRODUKTEGENSKAPER

Ugnslackfärg för produktmålning inom metallindustrin.

Lämplig för stål- zink och aluminiumytor inomhus.

God glans- och kulörbeständighet.

Produkten har MED certifikat no 0809-MED-0354.
Rekommenderat användningsområde Används för belysningsarmatur, vägg- och takpaneler, metallmöbler samt olika hushållsapparater.

TEKNISKA DATA
Kulörer TVT-, RAL-, BS-, SSG- och NCS färgkartorna. TEMASPEED nyansering.
Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

appliceringsintervall

 

55 - 75 μm

 

30 - 40 μm

 

18,0 - 13,5 m²/l


Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


Torktider

 

Torrfilmtjocklek 40 μm

 

+ 150 °C

 

+ 160 °C

 

Torr

 

20 min

 

15 min


Tork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling.


Volymtorrhalt 53 ± 2 volym %
70 ± 2 %
Densitet 1,0 - 1,4 g/cm³ beroende på kulör.
Produktkod 790 serie.
MED intyg VTT C 3721 15 09 Tematherm AA 30

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra orenheter från ytan. Torka ytorna och avlägsna damm. ( ISO 12944-4 ).

Stålytor: Järn eller zinkfosfatering.
Zinkytor: Zinkfosfatering.
Aluminiumytor: Kromatering.
Applicering Sprutmålning, dopp- eller sköljlackering. Blanda färgen noggrant före applicering. Vid sprutmålning, dopp- eller sköjlackering förtunnas färgen till viskositeten 20 -25 s DIN 4/20 °C. Vid lågtryckssprutning kan även DICCO Thinner 1020 användas, vid varm högtryckssprutning förtunnas färgen till ca. 70 s DIN 4/20 °C Munstycke vid högtryckssprutning 0,09" - 0,013". Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Applicering Ugnstorkning: Före ugnstorkningen är det skäl att låta lösningsmedlen avdunsta under minst 10 minuters tid. Lägsta temperatur vid ungstorkningen 150 °C. Riktvärden angivna på första sidan. Torkningstiderna, speciellt i konvektionsung beror mycket på gods-tjockleken. Fördelaktigaste torktid och temperatur för respektive ugn och föremål får man fram endast genom försök.
Förtunning Förtunning 1024 (långsam), Förtunning 1020 (snabb).
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1006.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 410 g/liter färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 20 volym % är 495 g/liter färg.
Reference number TCF 0002

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktTematherm AA 30
Säkerhetsdatablad FörtunningTematherm AA 30
 
-


Tillbaka