Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
17.03.2010

Temazinc 99

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent polyamidhärdad zinkrik epoxifärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Ger stålet ett katodiskt skydd.
 • Används som grundfärg i epoxi-, akryl-, klorkautschuk- och polyuretan
 • system för stål- och gjutjärnsytor utsatta för hårda atmosfäriska och kemiska påfrestningar.
 • Kan användas som enskiktsfärg på ytor utsatta för atmosfärisk exponering.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för broar, kranar och stålkonstruktioner samt utrustning för pappers- och kemisk industri såsom rörbroar och transportörer.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Grå.
  Glans Matt (5/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  Appliceringsintervall

   

  55 - 145 μm

   

  30 - 80 μm

   

  18,3 - 6,9 m²/l

   

  normal

   

  73 μm

   

  40 μm

   

  13,7 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


  Blandningsförhållande Färgdel 3 volymdelar 008 7400
  Härdare 1 volymdel 008 7440
  Brukstid (+23°C) 30 h efter sammanblandning.
  Torktider

   

  Skikttjocklek 40 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  20 min

   

  10 min

   

  5 min

   

  Klibbfri

   

  1 h

   

  30 min

   

  15 min

   

  Övermålningsbar

   

  3 h

   

  1 h

   

  30 min


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Volymtorrhalt 55 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  Densitet 2,6 g/cm³ bruksblandning.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Täckfärg TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMABOND HB 30, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMACRYL AR 50, TEMANYL MS PRIMER.
  Painting Högtryckssprutning eller penselstrykning. Vi rekommenderar att färgen omröres även under målningsarbetet. Vid behov förtunnas färgen 0 - 10 %. Munstycke vid högtrykssprutning 0,015"- 0,021", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form. Skarpa kanter, hörn, svetsfogar och andra ytor som är svåra att nå bör penselstrykas före sprutmålning.
  Förtunning Förtunning 1031.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 430 g/liter blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 10 volym % är 473 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemazinc 99
  Säkerhetsdatablad FörtunningTHINNER 1031
  Säkerhetsdatablad HärdareHärdare 0087440
   
  -


  Tillbaka