Tikkurila worldwide

Traditionella produkter


Alkyd Primers

Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaprime AB
Rostskyddspigmenterad alkydgrundfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaprime EE
Snabbtorkande, rostskyddspigmenterad specialgrundfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaprime EUR
Snabbtorkande, rostskyddspigmenterad alkydgrundfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaprime GF
Snabbtorkande, rostskyddspigmenterad specialgrundfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaprime ML
Snabbtorkande, rostskyddspigmenterad alkydgrundfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning

Alkyd Topcoats

Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temalac AB 70
Blank alkydtäckfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temalac AB MIO
Järnglimmerpigmenterad (MIO) alkydfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temalac Accelerator
Tillsatsmedel för att påskynda torkningen hos TEMALAC FD 50 och FD 80.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Temalac FD 20
Snabbtorkande, halvmatt rostskyddspigmenterad enskiktsalkydfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temalac FD 50
Snabbtorkande, halvblank rostskyddspigmenterad alkydtäckfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temalac FD 80
Snabbtorkande, blank alkydtäckfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temalac ML 90
Högblank alkydtäckfärg
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning

Epoxy Primers

Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacoat GF Primer
Tvåkomponent polyamidhärdad epoxigrundfärg som innehåller zinkfosfat.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacoat GPL-S Primer
Tvåkomponent, polyamidhärdad epoxigrundfärg av tjockfilmstyp.Innehåller zinkfosfat.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temakeep GREY
Tvåkomponent, vidhäftningsgrundfärg innehållande högmolekylärt expoxiharts.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaline LP Primer
Tvåkomponent aminaddukthärdad epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning

Epoxy Topcoats

Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacoat GPL
Tvåkomponent, högmolekylär aminaddukthärdad epoxitäckfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacoat GPL-S MIO
Tvåkomponent, polyamidhärdad, järnglimmerpigmenterad epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacoat GS 50
Tvåkomponent, polyamidhärdad epoxifärg av tjockfilmstyp.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaline LP 60
Tvåkomponent aminaddukthärdad epoxitäckfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Tematar TFA
Tvåkomponent modifierad epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning

Polyurethane Paints

Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaclad SC 50
Tvåkomponent rostskyddspigmenterad halvblank polyuretanfärg av tjockfilmstyp, speciellt utformad för att underhålla och måla om färgbelagda plåttak och fasader.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur 20
Tvåkomponent, halvmatt akrylpolyuretanfärg som innehåller rostskydds-pigment, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur 50
Tvåkomponent, halvblank akrylpolyuretanfärg, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur 90
Tvåkomponent, högblank akrylpolyuretanfärg, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur Accelerator
Accelerator-lösning för polyuretanfärg
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Temadur Clear
Tvåkomponent, högblank akryllack, isocyanathärdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur FSD Mörkgrön 326H
Tvåkomponent, halvmatt akrylpolyuretantäckfärg, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur HB 50
Tvåkomponent, rostskyddspigmenterad halvblank akrylpolyuretanfärg, härdare alifatisk isocyanat.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur HB 80
Tvåkomponent blank, rostskyddspigmenterad akrylpolyuretanfärg, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Temadur HS 90
Tvåkomponent, högblank polyuretanfärg, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur Primer
Tvåkomponent, matt akrylpolyuretanfärg som innehåller rostskyddspigment, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temathane 50
Tvåkomponent, halvblank akrylpolyuretanfärg, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temathane 90
Tvåkomponent, blank akrylpolyuretanfärg, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning

Acrylic Paints

Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacryl AR 50
Fysikaliskt torkande, klorfri, halvblank akrylattäckfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacryl EA 50
Tvåkomponent, halvblank isocyanatfri akrylfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning

Zinc Rich Primers

Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temasil 90
Tvåkomponent, etylsilikat zinkfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temazinc 77
Tvåkomponent polyamidhärdad zinkrik epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temazinc 88
Tvåkomponent polyamidhärdad zinkrik epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temazinc 99
Tvåkomponent polyamidhärdad zinkrik epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temazinc EE
Enkomponent, zinkrik färg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning

Other Products

Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temablast EV 110
Tvåkomponent, järnoxidpigmenterad epoxibaserad verkstadsgrundfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temal 600
Silikonhartsbaserad aluminiumfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temal 600 HB
Silikonhartsbaserad aluminiumfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temanyl MS Primer
Modifierad vinyl primer, enkomponent.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temanyl PVB
Enkomponent vidhäftningsgrundfärg baserad på polyvinylbutyral.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Tematherm AA 30
Ugnslackfärg, alkydaminhartsbaserad.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning

Produktinformation

Frågor? Du kan även kontakta oss på: info.se@tikkurila.com