Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
11.09.2007

Temablast EV 110

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, järnoxidpigmenterad epoxibaserad verkstadsgrundfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Har ingen menlig inverkan i samband med svetsning, skärning, borrning eller annan bearbeting.
 • Temablast EV 110 överensstämmer med: Det Norske Veritas Offshore Standards, Det Norske Veritas Rules for Classifications of Ships och Det Norske Veritas Type Approval Programme 1-602.2, 1999, Shop Primers for Corrosion Protection of Steel Plates and Sections. Temablast EV 110 är godkänd för applicering på blästrade stålplåtar och sektioner.
 • Endast för industriellt bruk enligt Directive 1999/13/EC
 • Rekommenderat användningsområde Som temporärt skydd för blästrade stålytor före den egentliga rostskydds-målningen.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Röd
  Glans Matt (5/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

  Filmtjocklek

  Teoretisk sträckförmåga

  våt

  torr

   

  20 µm

  75 µm

  13.5 m2/l


  Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.
  Blandningsförhållande Färgdel 2 volymdelar 008 7920
  Härdare 1 volymdel 008 7929
  Torktider

  Filmtjocklek 20 μm

  + 10 ºC

  + 23 ºC

  + 35 ºC

  Klibbfri

  6 min

  3-5 min

  1 min

  Övermålningsbar

  36 h

  24 h

  12 h


  Tork- och övermålningstider beror på skikttjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Volymtorrhalt 27 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  48 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,2 g/cm³, bruksblandning
  Produktkod 008 7920

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästra till grad Sa 2½ (ISO 8501 - 1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.
  Täckfärg Kan övermålas med alla typer av färger med undantag av zinkrika färger. Vid behandling och övermålning av shopprimerbehandlade ytor, beakta vilken miljöbelastning objektet kommer att utsättas för.
  Applicering Automatlinje eller sprutmålning. Vid behov förtunnas färgen 0 - 5 % med Förtunning 1090, viskositet 16-18 s DIN 4 (20°C). Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,018", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1031.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 610 g/liter blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 5 volym % är 625 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemablast EV 110
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemablast EV 110
  Säkerhetsdatablad HärdareTemablast EV 110
   
  -


  Tillbaka