Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
11.11.2014

Temaclad SC 50

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent rostskyddspigmenterad halvblank polyuretanfärg av tjockfilmstyp, speciellt utformad för att underhålla och måla om färgbelagda plåttak och fasader.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Rekommenderas för ommålning av åldrad Plastisol.
 • Används som enskiktsfärg på stål, förzinkad plåt och aluminium.
 • Lämplig i stads-, havs- och industrimiljöer.
 • Tuff och hållbar täckfärg som kombinerar mekanisk hållbarhet med utmärkta kulör- och glansegenskaper.
 • Lätt att hålla rent och underlättar underhåll av byggnaden.
 • Rekommenderas inte för målning av objekt under vatten.
 • Rekommenderat användningsområde Stål, förzinkad plåt och aluminium.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer RAL, NCS, SSG, BS och TVT kulörer. TEMASPEED nyansering.
  Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  teoretisk sträckförmåga

   

  torr

   

  våt

   

   

   

  50 μm

   

  90 μm

   

  11,0  m²/l

   

  80 µm

   

  145 µm

   

  6,9 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.
  Blandningsförhållande Färgdel 9 volymdelar 572 - serien
  Härdare 1 volymdel 008 7615
  Brukstid (+23°C) 4 h / 23˚C
  Torktider

   

  Filmtjocklek 50 μm

   

  + 5 °C

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammfri

   

  3 h

   

  2 h

   

  1 h

   

  45 min

   

  Hanterbar

   

  9 h

   

  6 h

   

  3 h

   

  2 h

   

  Övermålningsbar


  min


  30 h


  24 h


  12 h


  8 h


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Volymtorrhalt 55 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  69 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,3 ± 0,1 kg/l, bruksblandning beroende på kulör.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetets gång skall luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur skall inte understiga 0°C och den skall vara minst 3°C över daggpunkten. Färgens temperatur skall vara minst 15°C. Om temperaturen överstiger +50°C rekommenderas inte målning. God ventilation krävs i slutna utrymmen för att säkerställa korrekt härdning. Kondens som uppkommer under härdtiden resulterar i en matt finish.
  Förberedelser Primade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar med Delfin Grovrent samt skölj noggrant med vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)

  Stålytor: Blästra ytorna rena till Sa 2½ (ISO 8501-1).

  Gamla alkyd eller fabrikslackerade stålytor: Tag bort rost eller vitrost till yta St 2 (ISO 8501-1) genom t.ex. punktblästring eller slipning för hand. Hårda glansiga ytor måste mattas ner genom t.ex. slipning. Olja, smuts, salt, damm mm. tas bort genom rengöring med Delfin Grovrent eller likvärdigt.

  Zinkytor (ej passiverade): Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar med Delfin Grovrent samt skölj noggrant med vatten. För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SS 184006)). Om blästring inte är möjlig slipas ytan för hand med röd ScotchBrite eller likvärdigt.

  Vid målning på passiverade zinkytor (t ex ny obelagd takplåt): Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar med Delfin Grovrent samt skölj noggrant med vatten. Passiveringen måste tas bort helt genom sandsvepning eller slipning med röd ScotchBrite eller likvärdigt innan målning. Vid tveksamhet kontakta Tikkurila Sverige AB.

  Aluminiumytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar med Delfin Grovrent samt skölj noggrant med vatten. Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas slipning med röd ScotchBrite eller likvärdigt.
  Priming TEMAPRIME EE, TEMACOAT GF, TEMAKEEP. Produkten kan även användas utan primer.
  Täckfärg TEMACLAD SC 50.
  Applicering Högtrycksspruta, konventionell spruta eller pensel.
  Färgen kan vid behov förtunnas 0 – 10%.
  Munstycke vid högtryckssprutning 0,011 – 0,015”, tryck120 – 160 bar. Spridningsvinkel väljs efter föremålets form.
  Vid konventionell sprutning skall viskositeten vara 20 -25 s DIN 4.
  För att erhålla en porfri yta, spruta först ett tunt dimskikt låt lösningsmedlen avdunsta under ca 5-30 min (beroende på lufttemperatur) lägg därefter fullt skikt.
  Förtunning Förtunning 1048 eller 1067.
  Blandning av komponenter Blanda först de olika komponenterna var för sig, blanda sedan ihop de korrekta proportionerna maskinellt. Försäkra dig om att färgen är ordentligt blandad innan användning.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048, 1067 eller 1061.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 420 g/liter blandad färg.VOC innehåll när produkten är förtunnad med 10% är 460 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0001

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemaclad SC 50
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemaclad SC 50
  Säkerhetsdatablad HärdareTemaclad SC 50
   
  -


  Tillbaka