Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
12.02.2008

Temacoat GPL-S MIO

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, polyamidhärdad, järnglimmerpigmenterad epoxifärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Tack vare järnglimmerpigmenteringen bildas en mycket tät och slitstark färgfilm.
 • Används som mellan- eller täckfärg i epoxisystem på ytor som är utsatta för svår atmosfärisk påfrestning.
 • Snabbt övermålningsbar.
 • Övermålningsbar även efter lång intervall.
 • Rekommenderas för broar, transportutrustning, lyftkranar, stålmaster, transportörer och andra stålkonstruktioner eller maskinutrustning.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för broar, transportutrustning, lyftkranar, stålmaster, transportörer och andra stålkonstruktioner eller maskinutrustning.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Grå
  Glans Matt (5/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  100-210 μm

   

  60-125 μm

   

  10,0-4,8 m²/l

   

  normal

   

  135 μm

   

  80 μm

   

  7,5 m²/l  Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.

  Blandningsförhållande Färgdel 4 volymdelar 008 7520
  Härdare 1 volymdel 008 5600, 008 5605.

  Brukstid (+23°C) 6 h efter sammanblandning (23 °C) med härdare 008 5600.
  3 h efter sammanblandning (23 °C) med härdare 008 5605.
  Torktider

   

  Filmtjocklek 80 μm

   

  + 5 °C

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr 0085600

  Dammtorr 0085605

   

  2 h

  1½ h

   

  1 h

  45 min

   

  ½ h

  ½ H

   

  15 min

  12 min

   

  Klibbfri 0085600

  Klibbfri 0085605

   

  12 h

  6 h

   

  6 h

  4 h

   

  2½ h

  2 h

   

  1½ h

  1 h

   

  Övermålningsbar, med epoxi 0085600

  Övermålningsbar, med epoxi 0085605

   


  20 h


  12 h

   


  6 h


  4 h

   


  2 h


  1½ h

   


  1 h


  45 min

   

  Övermålningsbar, med PUR 0085600

  Övermålningsbar, med PUR 0085605                          

   


  32 h


  18 h

   


  18 h


  12 h

   


  8 h


  5 h

   


  5 h


  3 h


  Tork- och övermålningstider beror på skikttjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Volymtorrhalt 60 ± 2 volym-%.(ISO 3233)
  78 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,5 g/cm³ bruksblandning.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens och ytans temperatur inte understiga 0°C. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. Färgens temperatur skall inte understiga +15°C.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästras till Sa2 ½. (ISO 8501-1)

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt. Varmförzinkade ytor: rekommenderas att först lägga ett dimmskikt (färgen förtunnad 25 - 30 %) eller ett skikt TEMACOAT SEALER eller förtunnad TEMACOAT GS 50.
  Priming TEMAZINC 77 och 99, TEMASIL 90, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMABOND epoxifärger.
  Täckfärg TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40 epoxifärger samt TEMADUR och TEMATHANE polyuretanfärger.
  Applicering Sprutmålning både högtryck och konventionell. Mindre ytor kan penselstrykas. Beroende på appliceringstekniken förtunnas färgen med 0 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,015" - 0,021", trycket 120-180 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1031.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 340 g/liter blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 10 volym % är 400 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemacoat GPL-S MIO
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemacoat GPL-S MIO
  Säkerhetsdatablad HärdareTemacoat GPL-S MIO
   
  -


  Tillbaka