Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
30.12.2005

Temacryl AR 50

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Fysikaliskt torkande, klorfri, halvblank akrylattäckfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Täckfärg för korrosionsskyddssystem för stål- och gjutjärnsytor, god glans- och kulörbeständighet.
 • Kan appliceras vid låga temperaturer.
 • Tål 80 °C torr värme.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för ytor utsatta för marin- eller industriklimat och måttlig kemisk påfrestning t.ex. broar, kranar, transportörer, hamnutrustning och utvändiga ytor på cisterner.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer RAL, NCS, SSG, BS och TVT kulörer. TEMASPEED nyansering.
  Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  100 - 175 μm

   

  40 - 70 μm

   

  10,0 - 5,7 m²/l

   

  normal

   

  125 μm

   

  50 μm

   

  8,0 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.

  Torktider

   

  Filmtjocklek 50 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  1½ h

   

  1 h

   

  ½ h

   

  Klibbfri

   

  4 h

   

  3 h

   

  1 h

   

  Övermålningsbar

   

  5 h

   

  4 h

   

  3 h


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen. Vid upprepade övermålningar förlängs torkningstiderna.

  Volymtorrhalt 40 ± 2 volym- %. (ISO 3233)
  55 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,1 - 1,3 kg/l beroende på kulör.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga - 10 °C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 85 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming TEMANYL MS PRIMER, TEMASIL 90, TEMAZINC 77 and 99.
  Täckfärg TEMACRYL AR 50.
  Applicering Sprutmålning, roller eller penselstrykning. Blanda färgen noggrant före applicering. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0 - 15 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,013" - 0,019", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1006.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1006.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 540 g/l färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 15 % är 590 g/liter färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemacryl AR 50
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemacryl AR 50
   
  -


  Tillbaka