Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
16.05.2014

Temadur 20

 
Tikkurila Industry 9L
MED
BESKRIVNING Tvåkomponent, halvmatt akrylpolyuretanfärg som innehåller rostskydds-pigment, alifatisk isocyanat som härdare.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Utmärkt resistens mot atmosfärisk och kemisk påfrestning.
 • Hållbar, icke kritande, täckfärg med god glans- och kulörbeständighet.
 • Rekommenderas som grundfärg för polyuretansystem eller som en halvmatt täckfärg för epoxisystem, utsatta för atmosfärisk och/eller kemisk belastning.
 • Tack vare rostskyddspigmenteringen kan den även användas som enskiktsfärg för stål-, zink- och aluminiumytor.
 • Temadur 20 är godkänd för invändig målning av fartyg, MED (Marine Equipment Directive) certificate no VTT-C-11167-15-14.
 • Rekommenderat användningsområde Lämplig för målning av transportutrustning och annan stål- och maskinutrustning.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer RAL, NCS, SSG, BS och TVT kulörer. TEMASPEED nyansering.
  Glans Semi-matt (4/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  70 - 175 μm

   

  40 - 100 μm

   

  14,2 – 5,7 m²/l

   

  normal

   

  90 μm

   

  50 μm

   

  11,4 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.
  Blandningsförhållande Färgdel 5 volymdelar 114-s.
  Härdare 1 volymdel 008 7590
  Brukstid (+23°C) 4 h (23 °C)
  Torktider

   

  Torrfilm 50 μm

   

  + 5 °C

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  45 min

   

  30 min

   

  15 min

   

  10 min

   

  Klibbfri

   

  8 h

   

  6 h

   

  4 h

   

  2 h

   

  Övermålningsbar

   

  inga tidsbegränsningar


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

  Volymtorrhalt 57 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  70 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,2 - 1,4 g/cm³ bruksblandning beroende på kulör.
  MED intyg VTT C 11167 15 14 Temadur20 50

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästra till grad Sa 2½ (ISO 8501 - 1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt. Varmförzinkade ytor: rekommenderas att först lägga ett dimmskikt (färgen förtunnad 25 - 30 %) eller ett skikt TEMACOAT SEALER eller förtunnad TEMACOAT GS 50.

  Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas avfettning med en alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT, åtföljt av sköljning med färskvatten, alternativt slipning.

  Rostfritt stål: Lätt blästring med mineraliskt blästermaterial.

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMAPRIME GF, FONTECOAT EP 50.
  Täckfärg TEMADUR och TEMATHANE.
  Painting Sprutmålning både högtryck och konventionell eller penselstrykning. Beroende på temperatur, appliceringsteknik och vilken viskositet som önskas förtunnas färgen 0 - 20 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", tryck 120-160 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Viskositet vid konventionell sprutning bör vara 20-25 s DIN4.
  Förtunning Förtunning 1048 eller långsam förtunning 1067. Förtunning 1061 är även lämplig, speciellt för konventionell sprutmålning och för mindre objekt.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048, 1061 eller 1067.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter är 420 g/liter blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 20 % är 490 g/liter blandad färg..
  Reference number TCF 0003

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemadur 20
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemadur 20
  Säkerhetsdatablad HärdareTemadur 20
   
  -


  Tillbaka