Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
22.02.2010

Temadur 50

 
Tikkurila Industry 9L
MED
BESKRIVNING Tvåkomponent, halvblank akrylpolyuretanfärg, alifatisk isocyanat som härdare.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Utmärkt resistens mot atmosfärisk och kemisk påfrestning.
 • Hållbar, icke kritande, täckfärg med god glans- och kulörbeständighet., lätt att rengöra.
 • Rekommenderas som en halvblank täckfärg för epoxisystem, utsatta för atmosfärisk och/eller kemisk påfrestning.
 • Temadur 50 är godkänd för invändig målning av fartyg, MED (Marine Equipment Directive) certificate no VTT-11167-15-14.
 • Rekommenderat användningsområde Lämplig för målning av broar, utvändiga ytor av cisterner, stålmaster, transportutrustning och annan stål- och maskinutrusting.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer RAL, NCS, SSG och BS kulörer. TEMASPEED nyansering.
  Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

  Filmtjocklek

   

  teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  70 - 110 μm

   

  40 - 60 μm

   

  14,0 - 9,3 m²/l

   

  normal

   

  90 μm

   

  50 μm

   

  11,2 m²l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


  Blandningsförhållande Färgdel 5 volymdelar 506-s.
  Härdare 1 volymdel 008 7590
  Brukstid (+23°C) 4 h (23 °C)
  Torktider

   

  Torrfilm 50 μm

   

  + 5 °C

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammfri

   

  45 min

   

  30 min

   

  15 min

   

  10 min

   

  Klibbfri

   

  8 h

   

  6 h

   

  4 h

   

  2½ h

   

  Övermålningsbar

   

  Inga tidsbegränsningar


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Volymtorrhalt 56 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  70 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,2 - 1,4 g/cm³ bruksblandning beroende på kulör.
  MED intyg VTT C 11167 15 14 Temadur20 50

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER,TEMACOAT PM PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMADUR 20, TEMADUR PRIMER, TEMAPRIME GF, FONTECOAT EP 50.
  Täckfärg TEMADUR och TEMATHANE.
  Applicering Sprutmålning både högtryck och konventionell eller penselstrykning. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0 - 23 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,017", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1048 eller långsam förtunning 1067. Förtunning 1061 är även lämplig, speciellt för konventionell sprutmålning och för mindre objekt.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048, 1061 eller 1067.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 420 g/liter blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 23 volym % är 495 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0003

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemadur 50
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemadur 50
  Säkerhetsdatablad HärdareTemadur 50
   
  -


  Tillbaka