Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
16.05.2014

Temadur FSD Mörkgrön 326H

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Halvmatt akrylpolyuretanfärg för militära objekt.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Utmärkt resistens mot atmosfärisk och kemisk påfrestning.
  • Hållbar, icke kritande, täckfärg med god glans- och kulörbeständighet.
  • Används som camouflagefärg på militärutrustning.
Rekommenderat användningsområde Lämplig för målning av transportutrustning och annan stål- och maskinutrustning.

TEKNISKA DATA
Kulörurval 326H Mörkgrön
Glans Semi-matt (4/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

appliceringsintervall

 

60-75 μm

 

30-40 μm

 

18,0-13,5 m²/l

 

normal

 

75 μm

 

40 μm

 

13,5 m²/l


Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.
Blandningsförhållande Färgdel 2 volymdelar 930 2689
Härdare 1 volymdel 008 7593
Brukstid (+23°C) 8 h (23 °C)
Torktider

 

Torrfilm 40 μm


+ 23 °C

 

Dammtorr


1 h

 

Klibbfri


5 h

 

Genomtorr


24 h


Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

Volymtorrhalt 54 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
Densitet 1,4 g/cm³ bruksblandning

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
Priming TEMADUR PRIMER och TEMACOAT GPL-S PRIMER.
Täckfärg TEMADUR FSD MÖRKGRÖN 326H.
Painting Sprutmålning både högtryck, konventionell eller elstat. Munstycke vid högtryckssprutning 0,009" - 0,011". Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Viskositet vid sprutning bör vara 18 - 25 s DIN4.
Förtunning Förtunning 1048, 1061 eller 1067.
Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048, 1061 eller 1067.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 500 g/l färg.
Reference number TCF 0003

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktTemadur FSD Mörkgrön 326H
Säkerhetsdatablad FörtunningTemadur FSD Mörkgrön 326H
Säkerhetsdatablad HärdareTemadur FSD Mörkgrön 326H
 
-


Tillbaka